img_2560m-3770970

Компанија ИМП-Телекомуникације пружа веома висок однос квалитета и цене, чиме се сврстава у сам врх пројектаната електронских уређаја. У пословном смислу нуди услуге на пољу истраживања, развоја, саветовања, лиценцирања и продаје интелектуалне својине, развоја концептуалног дизајна, евалуације модула, као и ODM модел сарадње за производњу електронских уређаја.

Већина развојних пројеката се ради у самој компанији, уз коришћење јединственог скупа стручности и иновативности стеченог у протеклим деценијама рада. Осим тога, постојање и доступност висококвалификованих научника у оквиру Института Михајло Пупин чини ИМП-Телекомуникације способним чак и за најзахтевније пројекте и технолошке изазове. Као један од оснивача „embedded.rs“ кластера, компанија активно учествује у српској индустрији електронских уређаја. Кроз сарадњу са локалним компанијама за производњу и уградњу компоненти, ИМП-Телекомуникације могу понудити високо квалитетну производњу прототипова уз коришћење најновијих технологија, у складу са релевантним индустријским стандардима.

img_2506m-9371304

Наши инжењери поседују стручност и искуство у пројектовању електронских уређаја од једноставних модула базираних на микроконтролерима и аналогних склопова до сложених система са десетинама процесора и меморија.

Стечено знање нам омогућаве потпуну контролу над процесом развоја са циљем да се за производњу припреме висококвалитетна решења.

Свесни смо комплексности електронских система и због тога непрестано настојимо да оптимизујемо перформансе наших производа са становишта пројектних захтева, архитектуре система, хардверске или софтверске имплементације, одабира компоненти и трошкова производње.

У процесу пројектовања смо предузели посебне кораке како би се осигурала поузданост производа, EMC перформансе, једноставност производње и могућности тестирања производа.

Предузеће ИМП-Телекомуникације поседује савремену лабораторију са осцилоскопима високих пропусних опсега и перформанси, спектралним анализаторима, генераторима и анализаторима сигнала, логичким и мрежним анализаторима, као и низ PXI опреме за аутоматско тестирање и мерење.