Управљање процесима:

Ауторизовани партнери Института „Михајло Пупин“ за област DCS Системи:

ELNOS Бања Лука, Република Српска, БиХ http://elnosgroup.com/elnos-bl-bosna-i-hercegovina/
ELNOS BL, Србија http://elnosgroup.com/elnos-srbija/
EnergyCompany Краљево, Србија http://www.energycompany.rs/
EFUSION, Никшић, Црна Гора http://www.efusion.me/
Prosmart, Београд http://www.prosmart.rs/srb/
NDC doo Београд http://ndc.rs/
СИ-ИМП, СЕРВИСИНЖЕЊЕРИНГ – ИМП, Београд http://www.si-imp.co.rs
North Control doo, Суботица, Србија http://www.north-control.rs/
North Protection doo,  Суботица, Србија http://north-protection.com/

Ауторизовани партнери Института „Михајло Пупин“ за област Управљање и аутоматизација трафо станица VIEW SA:

ELNOS Бања Лука, Република Српска, БиХ http://elnosgroup.com/elnos-bl-bosna-i-hercegovina/
ELNOS BL, Србија http://elnosgroup.com/elnos-srbija/
EnergyCompany Краљево, Србија http://www.energycompany.rs/
EFUSION, Никшић, Црна Гора http://www.efusion.me/
NDC doo Београд http://ndc.rs/
СИ-ИМП, СЕРВИСИНЖЕЊЕРИНГ – ИМП, Београд http://www.si-imp.co.rs
North Point doo,  Суботица, Србија http://north-point.us/
Tehnounion Energy doo Сремска Каменица, Србија http://www.tehnounion.rs/contact

Ауторизовани партнери Института „Михајло Пупин“ за област SCADA VIEW фамилија

(VIEW 6000, VIEW 2, VIEW 4, VIEW SA):

ELNOS Бања Лука, Република Српска, БиХ http://elnosgroup.com/elnos-bl-bosna-i-hercegovina/
ELNOS BL, Србија http://elnosgroup.com/elnos-srbija/
MBS Marketing Business System, Београд jerinic@mbs.co.rs
EnergyCompany Краљево, Србија http://www.energycompany.rs/
EFUSION, Никшић, Црна Гора http://www.efusion.me/
Prosmart, Београд http://www.prosmart.rs/srb/
NDC doo Београд http://ndc.rs/
СИ-ИМП, СЕРВИСИНЖЕЊЕРИНГ – ИМП, Београд http://www.si-imp.co.rs
North Protection doo,  Суботица, Србија http://north-protection.com/
Tehnounion Energy doo Сремска Каменица, Србија http://www.tehnounion.rs/contact

Ауторизовани партнери Института „Михајло Пупин“ за област даљинске станице ATLAS фамилије (AT32, Atlas MAX, Atlas MAX-RTL, pATLAS, KIA):

ELNOS Бања Лука, Република Српска, БиХ http://elnosgroup.com/elnos-bl-bosna-i-hercegovina/
ELNOS BL, Србија http://elnosgroup.com/elnos-srbija/
MBS Marketing Business System, Београд jerinic@mbs.co.rs
EnergyCompany Краљево, Србија http://www.energycompany.rs/
EFUSION, Никшић, Црна Гора http://www.efusion.me/
Prosmart, Београд http://www.prosmart.rs/srb/
NDC doo Београд http://ndc.rs/
СИ-ИМП, СЕРВИСИНЖЕЊЕРИНГ – ИМП, Београд http://www.si-imp.co.rs
North Control doo,  Суботица, Србија http://www.north-control.rs/
North Point doo,  Суботица, Србија http://north-point.us/
Tehnounion Energy doo Сремска Каменица, Србија http://www.tehnounion.rs/contact

Ауторизовани партнери Института „Михајло Пупин“ за област ИМП фамилија претварача и комуникациони протоколи и опрема

ELNOS Бања Лука, Република Српска, БиХ http://elnosgroup.com/elnos-bl-bosna-i-hercegovina/
ELNOS BL, Србија http://elnosgroup.com/elnos-srbija/
MBS Marketing Business System, Београд jerinic@mbs.co.rs
EnergyCompany Краљево, Србија http://www.energycompany.rs/
EFUSION, Никшић, Црна Гора http://www.efusion.me/
Prosmart, Београд http://www.prosmart.rs/srb/
СИ-ИМП, СЕРВИСИНЖЕЊЕРИНГ – ИМП, Београд http://www.si-imp.co.rs
North Control doo,  Суботица, Србија http://www.north-control.rs/
Tehnounion Energy doo Сремска Каменица, Србија http://www.tehnounion.rs/contact