Вишедеценијско искуство у примени рачунара у области даљинског надзора и управљања, представљало је солидну основу за реализацију интегрисаних система дистрибуиране контроле. Почев од 2004 године, предузеће Института „Михајло Пупин“ Аутоматика је кренуло са интензивном применом система «VIEW Power DCS» који представља окосницу система надзора и управљања у хидро (VIEW H-Power) и термо електранама (VIEW T-Power). За надзор, управљање, статистику, архивирање података и догађаја и њихову анализу, сада се користи програмски пакет VIEW 4.

DCS У ТЕРМОЕЛЕКТРАНАМА

Основне карактеристике View T-Power решења, које се користи у термоелектранама, су:

 • Интеграција са новим системима турбинске регулације ALSTOM TGC (ТЕ „Морава“, ТЕ „Никола Тесла“ -A4).
 • Интеграција старих система турбинске регулације (ТЕ „Костолац“-Б2).
 • Интеграција нових система електрофилтара (ТЕ „Никола Тесла“ -А4, А2, А1).
 • Примењени стандарди PLC система серије IEC 61131.
 • Комуникационо повезивање система електричних заштита генератора и 6кV постројења. (ТЕ „Никола Тесла“ -А4, А2, ТЕ „Костолац“-Б2).
 • Управљање и регулација турбином К-200 коришћењем директних регулационих команди на МУТ (мотор управљања турбином).

cs_dcs-1Савремена опрема DCS омогућује поузданији надзор, побољшану регулацију и већу аутоматизацију управљања блоком. Поред тога обезбеђује се већа сигурност и поузданост у раду, оптимизација процеса, повећана ефикасност и флексибилност рада, краће време стартовања и заустављања, брже лоцирање, као и лакше и брже отклањање кварова. Ове предности смањују оперативне погонске трошкове, чиме се повећава укупна економичност блока, а потребна инвестициона улагања у модернизацију су тиме потпуно оправдана. Треба нагласити да застој термоблока од само једног дана доноси губитак мерен у десетинама, а за веће снаге и стотинама хиљада евра.
Компјутерско праћење и архивирање свих погонских података и прегледан, нумерички и дијаграмски приказ тренда промена у одређеном временском периоду, представљају поуздану подлогу за прорачун и одређивање преосталог радног века виталних, високо оптерећених, компоненти главне опреме блока. На тај начин је омогућено прилагођавање режима рада и погонских параметара оптерећења блока и одређивање обима потребних ремонтних радова и трошкова одржавања, чиме се повећава укупна безбедност у погону.

DCS У ХИДРОЕЛЕКТРАНАМА

Сталним усавршавањем система за надзор и управљање радом хидроелектрана дошло се до система View H-Power, чије основне карактеристике обухватају:

 • Системи управљања и заштите агрегата и блок трансформатора – КТА.
 • Интеграција са новим системима турбинске регулације ЛМЗ РУСИЈА (ХЕ „Ђердап 2“).
 • Интеграција старих система турбинске регулације (ХЕ „Врла 1“).
 • Интеграција нових система термичке заштите агрегата (ХЕ „Ђердап 2“).
 • Примењени стандарди PLC система серије
 • Редундантни системи управљања и заштита
 • Интеграција у централни систем управљања хидроелектраном
 • Интеграција са системима AK1703 ACP (SAT Automation – VAtech)

View H-Power обезбеђује повећан обим информација, а нови поуздани сензори на опреми и вишеструко (редундантно) праћење величина правовремено упозоравају оператера уколико дође до прекорачивања неких процесних параметара. На тај начин се опрема додатно штити од повећаног хабања и нежељених кварова и продужава се њен експлоатациони век. Функције визуализације су прилагодјене особљу експлоатације и обезбедјују лак преглед тренутног стања агрегата. Архивске функције пружају могућност анализе рада опреме и особља, као и дијагностику евентуалних проблема у експлоатацији. Једна од примена је:

djerdap-9344333Хидроелектране Ђердап – са инсталисаном снагом од 1.328 MW учествују са око 15 % у снази електрана ЕПС-а и са 20 % у укупној производњи електричне енергије у Србији. У њиховом саставу налазе се речне ХЕ „Ђердап 1“, ХЕ „Ђердап 2“, ХЕ „Пирот“ и ХЕ „Власина“. Уговором између предузећа „ИМП – Аутоматика“ и ЈП за производњу хидроелектричне енергије „Ђердап“ 2006. године уговорена је испорука опреме и резервних делова за модернизацију командних табли агрегата и блок трансформатора на додатној електрани ХЕ „Ђердап ИИ“. Ово је био први посао модернизације управљања хидроелектраном када је стручњацима Института пружена прилика да нађу најбоље решење за управљање радом хидроелектрана.

 


Преузмите Case Study зa Distributed Control Systems pdf1-9336024