Научноистраживачки профил Института „Михајло Пупин“ представља синтезу научног и експертског знања у широкој области научних дисциплина као што су: електроника, аутоматика, рачунарство, телекомуникације, информациони системи и софтверско инжењерство.

ni-projekti-2615204

Управо захваљујући широком дијапазону експертских знања својих сарадника ИМП је у прилици да, у зависности од захтева и сложености пројекта, формира динамичне тимове истраживача способне да одговоре сваком изазову. Разноврсност знања и способности којима располажу наши стручњаци чини Институт центром изврсности у ИКТ области у овом делу Европе.

Сви наши сарадници са научним звањима су ангажовани на домаћим или међународним пројектима.

Ради се, углавном, о примењеним истраживањима и иновационим пројектима.