Обавештење о забрани вршења злостављања на раду и злоупотреби права на заштиту од таквог понашања

Oдлука о именовању лица за превенцију и заштиту од злостављања на раду и у вези са радом – ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД

Oдлука о именовању лица за превенцију и заштиту од злостављања на раду и у вези са радом – ИМП-АУТОМАТИКА ДОО БЕОГРАД

Oдлука о именовању лица за превенцију и заштиту од злостављања на раду и у вези са радом – ИМП-РАЧУНАРСКИ СИСТЕМИ ДОО БЕОГРАД

Oдлука о именовању лица за превенцију и заштиту од злостављања на раду и у вези са радом – ИМП-ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ДОО БЕОГРАД

Oдлука о именовању лица за превенцију и заштиту од злостављања на раду и у вези са радом – ИМП-ПИЕЗОТЕХНОЛОГИЈА ДОО БЕОГРАД

Oдлука о именовању лица за превенцију и заштиту од злостављања на раду и у вези са радом – ИМП-ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ ДОО БЕОГРАД

Oдлука о именовању лица за превенцију и заштиту од злостављања на раду и у вези са радом – IMP AUTOMATIKA – SECURITY DOO BEOGRAD

Oдлука о именовању лица за превенцију и заштиту од злостављања на раду и у вези са радом – IDVORSKI LABORATORIJE DOO BEOGRAD