simulator-4581460 ars-ameg-simulator-4554196

 

Развој програма симулатора у Институту датира од 1976. године када је отпочео развој симулатора лета за тренинг авионских посада. То је уједно био и снажан импулс развоју свих области рачунарске технике и ширењу делатности Института. Развој првог симулатора је био резултат истраживања и рада мултидисциплинарног тима, формираног из више организационих целина Института. Програм симулатора се временом развио у три правца:

НАМЕНСКИ СИМУЛАТОРИ И ТРЕНАЖЕРИ

СИМУЛАТОРИ И ТРЕНАЖЕРИ ПРОЦЕСА У ТЕРМОЕЛЕКТРАНАМА – СИЛ СИМУЛАТОРИ

СИМУЛАТОРИ И ТРЕНАЖЕРИ ПАРНИХ ТУРБИНА – ХИЛ СИМУЛАТОРИ