PACS (Pupin Access Control System) – Систем за контролу приступа и евиденцију радног времена представља сложени систем који се састоји из хардверских целина и неколико софтверских апликација.

Хардверски део система чине:

  • терминали за регистрацију приступа – читач са две антене – улазном и излазном
  • баријере за контролу приступа људи и возила – електронске браве, трокраке баријере, рампе, паркинг баријере
  • камере за надзор
  • ИД картице

stoni_citac_rwa-8292383      kontroler_antene-4266020

Терминали за регистрацију приступа раде аутономно, тј. при приношењу ИД картице некој од антена памте податке – серијски број ИД картице, датум и време регистрације и антену, истовремено их прослеђују на контролни рачунар који се обично налази у просторијама службе обезбеђења, нпр. у портирницама.

За сваку ИД картицу у систему дефинисано је право проласка (до сатног нивоа за сваки дан у седмици) на основу ког терминал доноси одлуку да ли отвара баријеру, односно подиже рампу за пролаз возила, укључује камеру да слика пролазак, или укључује звучни или светлосни аларм.

Брзина регистровања проласка је мање од 1 секунде.

sajam-4512741Рампе раде у аутоматском режиму, контролисане од стране терминала, а истовремено реагују и на ручне команде. При регистрацији ИД картице из возила, на једној од антена, које су тако постављене да возач може не излазећи из возила да се региструје, рампа се подиже, возило пролази преко индуктивних петљи уграђених у асфалт. По проласку возила петље преко детектора дају сигнал рампи да се спусти. У случају да се регистровало више возила једно за другим, рампа се спушта тек по проласку последњег возила.

Камере су обично интегрисане са видео надзором – 24 часа снимају локацију, а при регистрацији корисника меморишу слику, док се приликом проласка возила снимак прави тако да се види регистарски број. Слика се прикључује осталим подацима о регистрацији.

ИД картице су бесконтактне картице базиране на MIFARE технологији, са могућношћу меморисања до 4kB података на самој картици. На картици се могу одштампати текст и слика у црно-белој или full-color техници.

 

Софтверски пакети система су:

  • Апликација на портирници
  • Серверска апликација
  • Web апликација
  • Административна апликација

Преузмите проспект: PACS – Систем за контролу приступа и евиденцију радног времена