PACS (Pupin Access Control System) – Sistem za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena predstavlja složeni sistem koji se sastoji iz hardverskih celina i nekoliko softverskih aplikacija.

Hardverski deo sistema čine:

  • terminali za registraciju pristupa – čitač sa dve antene – ulaznom i izlaznom
  • barijere za kontrolu pristupa ljudi i vozila – elektronske brave, trokrake barijere, rampe, parking barijere
  • kamere za nadzor
  • ID kartice

stoni_citac_rwa-8292383      kontroler_antene-4266020

Terminali za registraciju pristupa rade autonomno, tj. pri prinošenju ID kartice nekoj od antena pamte podatke – serijski broj ID kartice, datum i vreme registracije i antenu, istovremeno ih prosleđuju na kontrolni računar koji se obično nalazi u prostorijama službe obezbeđenja, npr. u portirnicama.

Za svaku ID karticu u sistemu definisano je pravo prolaska (do satnog nivoa za svaki dan u sedmici) na osnovu kog terminal donosi odluku da li otvara barijeru, odnosno podiže rampu za prolaz vozila, uključuje kameru da slika prolazak, ili uključuje zvučni ili svetlosni alarm.

Brzina registrovanja prolaska je manje od 1 sekunde.

sajam-4512741Rampe rade u automatskom režimu, kontrolisane od strane terminala, a istovremeno reaguju i na ručne komande. Pri registraciji ID kartice iz vozila, na jednoj od antena, koje su tako postavljene da vozač može ne izlazeći iz vozila da se registruje, rampa se podiže, vozilo prolazi preko induktivnih petlji ugrađenih u asfalt. Po prolasku vozila petlje preko detektora daju signal rampi da se spusti. U slučaju da se registrovalo više vozila jedno za drugim, rampa se spušta tek po prolasku poslednjeg vozila.

Kamere su obično integrisane sa video nadzorom – 24 časa snimaju lokaciju, a pri registraciji korisnika memorišu sliku, dok se prilikom prolaska vozila snimak pravi tako da se vidi registarski broj. Slika se priključuje ostalim podacima o registraciji.

ID kartice su beskontaktne kartice bazirane na MIFARE tehnologiji, sa mogućnošću memorisanja do 4kB podataka na samoj kartici. Na kartici se mogu odštampati tekst i slika u crno-beloj ili full-color tehnici.

Softverski paketi sistema su:

  • Aplikacija na portirnici
  • Serverska aplikacija
  • Web aplikacija
  • Administrativna aplikacija

Preuzmite prospekt: PACS – Sistem za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena