Osnovna namena tehnološki naprednih sistema za korišćenje obnovljivih izvora energije je optimalno korišćenje prirodnih resursa obnovljive energije – svetlosne, toplotne i snage vetra. U okviru ove klase sistema u Centru za robotiku Instituta „Mihajlo Pupin“ razvijena su dva mikroprocesorski upravljana robotizovana uređaja koji se razlikuju prema tome koji vid  energije isporučuju korisnicima na izlazu. To su: (a) mobilni robotizovani solarni elektrogenerator (prenosivi pokretni sunčani strujni agregat) i (b) solarni koncentrator energije.

Mobilni robotizovani solarni elektrogenerator predstavlja mikroprocesorski upravljan dvoosni robotski manipulator sa sistemom za praćenje izvora svetlosti – Sunca na horizontu. Ovaj uređaj,  korišćenjem visoko efikasnih fotonaponskih panela, pretvara svetlosnu energiju u električnu energiju. Na svom izlazu daje struju, odnosno naizmenični i jednosmerni napon  ~220 VAC, odnosno 24 VDC.

mobisun-268x300-8977038

Osnovne funkcije sistema:

Mobilni robotizovani solarni elektrogenerator je projektovan namenski za navodnjavanje poljoprivrednih površina ali je u principu opšte namene i može se koristiti kako u ruralnim tako i u urbanim sredinama, svuda gde ne postoji odgovarajuća energetska infrastruktura – elektromreža. Uređaj predstavlja dopunsko ili alternativno sredstvo snabdevanja električnom energijom. Imajući u vidu da je, statistički posmatrano u Republici Srbiji u poslednjih 100 godina, svaka druga godina bila sušna, svaka treća s prekomernim padavinama, a tek svaka šesta normalna godina, ovaj uređaj predstavlja tehnološki odgovor na izazove klimatskih promena. Ovaj uređaj je praktično bez alternative u organskoj proizvodnji hrane jer je ekološki čist i ne zagađuje čovekovu okolinu.

Više detalja >>> MobiSun – SR

Solarni koncentrator energije predstavlja visoko efikasni energetski uređaj sa sistemom za praćenje Sunca. On koristi energiju iz infracrvenog spektra sunčevog zračenja i na izlazu generiše toplotnu energiju. Uređaj radi na principu sakupljanja neiscrpne (obnovljive) energije reflektovane od stranica paraboličnog ogledala specijalne konstrukcije u žižnu tačku (fokus) u koju je postavljena kolektorska sfera visoke absorbcione moći kroz koju struji radni fluid. Toplotna energija se zatim transportuje cevima do potrošača ili do odgovarajućih skladišta toplote.

solarni-koncentrator-225x300-2322838

Osnovne funkcije sistema:

Solarni koncentrator energije predstavlja dopunsko ili alternativno sredstvo snabdevanja toplotnom energijom. Može se koristiti u domaćinstvima kao zamena ili dopuna konvencionalnim sistemima grejanja na fosilna goriva (ugalj, mazut), drvo, pelet ili prirodni gas. Takođe, pogodan je i kao komplement daljinskim sistemima grejanja u gradovima tako što ostvaruje uštede u energentima od 40-60% na godišnjem nivou. Uređaj je projektovan kao tehnološki odgovor na činjenicu da Republika Srbija godišnje troši oko 300 milona evra za energente za grejanje. Ovaj sistem se može nadograditi tako da umesto zagrevanja obezbedi hlađenje prostora (dodavanjem chiller-a) ili da na izlazu daje električnu energiju (dodavanjem Stirlingovog motora). Energetska efikasnog ovog uređaja je veoma visoka i iznosi preko 80% od raspoložive izračene energije Sunca što ga svrstava među najefikasnije energetske uređaje za korišćenje obnovljivih izvora energije. Može se takođe koristiti i u poljoprivredi za zagrevanje staklenika i plastenika, u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, za desalinizaciju, u putnoj privredi, itd.

Više detalja >>> SEF_3