• Projektovanje naplatnih sistema na autoputevima, mostovima, tunelima i sl.
  • Razvoj hardverskih i softverskih komponenti naplatnih sistema
  • Instaliranje naplatnih sistema i puštanje u rad
  • Održavanje hardvera i softvera postojećih sistema

Problematika projektovanja, proizvodnje, instalacije i održavanja sistema za naplatu putarine, po principu “ključ u ruke”, je veoma dobro poznata institutskim stručnjacima. U ovoj oblasti Institut je prisutan više od trideset godina. Osim u Srbiji, gde je posao modernizacije sistema za naplatu putarine dobijen u jakoj međunarodnoj konkurenciji, naši sistemi su instalirani u Crnoj Gori, DR Kongo i Bosni i Hercegovini.

Neprekidan razvoj i dogradnja ovih sistema, u skladu sa novim tehnološkim dostignućima, svrstava Institut u skup malog broja kompanija koje su u stanju da odgovore svim potrebama operatera naplate putarine. Novi sistem za naplatu putarine u potpunosti zadovoljava evropske standarde za interoperabilnošću saglasno zahtevima CEN 278, obezbeđuje jednostavno i pouzdano rukovanje i najveću moguću bezbednost u razmeni svih podataka. Njegovo održavanje je jednostavno, a sistem u potpunosti eliminiše svaku mogućnost zloupotrebe bilo od strane inkasanata naplate putarine ili nesavesnih vozača.

Sve komponente naplatnog sistema uključujući najnovija tehnološka dostignuća u relevantnim oblastima, proizvodi su Instituta ili renomiranih svetskih proizvodjača. Pri tom se u naplatnom sistemu ne vodi računa samo o tehnološkim uslovima realizacije naplate putarine, već i o radnim uslovima inkasanata, kao i očuvanju životne sredine.

Otvoreni i zatvoreni sistemi za naplatu putarine i elektronska naplata putarine ENP

naplata1-8931449

Institut ”Mihajlo Pupin” je projektovao, razvio i proizvodi dva tipa naplatnih sistema na autoputevima – tzv. zatvoreni sistem (prisustvo korisnika se registruje na ulazu u sistem, a naplata se vrši prilikom izlaska sa autoputa), i otvoreni (naplata putarine se vrši samo na jednom mestu na autoputu bez obzira na pređenu deonicu).

Čitav sistem obuhvata tri nivoa:

  • nivo naplatne trake
  • nivo naplatne stanice i
  • centralni nivo

Naplata putarine je omogućena u gotovom novcu, kreditnim karticama, a u trakama sa elektronskom naplatom (eGo® sistem) plaćanje se vrši bezgotovinski i bez zaustavljanja korišćenjem TAG-a.TAG ili OBU (on board unit) je peronalizovani elektronski uređaj koji se montira iza vetrobranskog stakla u kolima i koji korišćenjem DSRC tehnologije komunicira sa odgovarajućim uređajem na naplatnoj traci, što podrazumeva proces verifikacije podataka i, nakon toga, elektronsko plaćanje putarine. Istovremeno sa vremenom i mestom ulaska sistem skladišti i sliku svakog vozila koje je ušlo u sistem.

Nivo naplatne stanice prikuplja i u kriptovanom obliku čuva podatke o transakcijama iz svih naplatnih traka, vrši njihovu obradu i zatim ih prosleđuje na centralni nivo gde se sabiraju i u centralnom računaru obrađuju svi podaci za ceo naplatni sistem.

Jedna od osobenosti institutskih naplatnih sistema je video sistem za automatsko očitavanje sadržaja registarskih tablica vozila. To je originalni proizvod Instituta, koji obezbeđuje pouzdanost u očitavanju od preko 99% i pri brzinama preko 120 km/sat. Pri tome, pored tehnološke savršenosti i visoke pouzdanosti ovaj sistem je nekoliko puta jeftiniji od sistema za automatsko očitavanje sadržaja registarskih tablica, drugih svetskih proizvodjača

Detaljnije o sistemima za naplatu putarine Toll Collection Systems pdf1-7303854
Detaljnije o sistemima za očitavanje sadržaja registarskih tablica (LPR) Identicar pdf1-7303854i IdenticarPluspdf1-7303854
Detaljnije o ENP e-Go pdf1-7303854