MISIJA I VIZIJA

Institut ulaže maksimalne napore da svoje poslovanje prilagodi izazovima 21. veka i bude snaga koja motiviše i pokreće tehnološki razvoj i primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji. Da bismo taj zadatak ispunili oko sebe okupljamo veliki broj  malih i srednjih preduzeća i trudimo se da inspirišemo preduzetnički duh u razvoju i implementaciji sopstvenih, savremenih informatičkih rešenja. Cilj nam je stvaranje  ekonomski efikasnog, tehnološki savremenog  društvenog okruženja, zdrave životne sredine i humanijih radnih uslova. Zahvaljujući inovativnom pristupu u rešavanju problema i stalnom praćenju najnovijih  naučnih i tehnoloških  trendova, obezbeđujemo razvoj i modernizaciju poslovanja naših klijenata uvođenjem kompleksnih IKT rešenja po sistemu „ključ u ruke“. Zahvaljujući širokom dijapazonu ekspertskih znanja, u zavisnosti od zahteva i složenosti projekta, formiramo dinamične timove istraživača sposobne da odgovore svakom izazovu.

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Po broju projekata koje finansira Evropska Unija Institut je najuspešnija srpska naučno-istraživačka organizacija. Od kada je Srbija dobila pravo učešća na EU projektima, Institut je osvojio 115 projekata (11 Horizon Europe, 21 Н2020, 22 FP7, 7 CIP/EIP, 3 lnterreg/DANUBE, 2 lnterreg – CADSES, 4 SEE, 3 IPA ADRIATIC, 6 IPA Serbia, 8 COST Actions, 1 RSEDP2, 1 UNDP, 3 TEMPUS, 2 ERASMUS+, 3 FP6, 18 bilateralnih).

Projekti su uglavnom u domenu semantičkog web-a, LOD, energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, sistema za podršku odlučivanju, senzorskih mreža, ad-hoc mreža, robotike, itd. Kad su u pitanju nacionalni projekti, finansirani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Institut u svakom ciklusu istraživanja ima preko 20 finansiranih  projekata, koje uspešno realizuje, a rezultate odmah pretvara u marketabilne proizvode i plasira na tržište.

INTEGRISANI MENADŽMENT SISTEM

Veliki značaj se pridaje kvalitetu poslovanja, proizvoda i usluga, kao i negovanju dobrih odnosa sa klijentima. Uvedeni integrisani menadžment sistem, usklađen sa međunarodnim standardima SRPS ISO 9001:2015; SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018, je garancija da su proizvodi i usluge koje nudi Institut konstantnog i visokog kvaliteta u skladu sa očekivanjima naših klijenata.

OKRENUTI BUDUĆNOSTI

Dinamičan razvoj IKT industrije daje nam podstrek da stalno budemo u toku sa najnovijim istraživanjima i trendovima u ovoj oblasti. Investicije u IKT se danas u svetu smatraju najisplativijim ulaganjem zbog veoma brzog obrta kapitala, što je od velikog značaja za povećanje izvoza, otvaranje novih radnih mesta, smanjenje troškova poslovanja i ukupan ekonomski razvoj zemlje. Konkretnim implementacijama ideja, projekata i rešenja, koja nastaju kao rezultat istraživanja koja se obavljaju u Institutu, mi dajemo i značajan doprinos razvoju informacionog društva u Srbiji.

INOVATIVNI PROIZVODI I USLUGE

SCADA i DCS sistemi za velike i geografski distribuirane sisteme:

za upravljanje u termoelektranama i hidroelektranama
za upravljanje prenosnom i distributivnom mrežom
za BMS u kompleksnim objektima (aerodromi, kongresni centri, pametne zgrade…)
za nadzor i upravljanje tehničko-tehnološkim procesima.
Proizvodi iz sopstvenog razvoja i proizvodnje: SCADA VIEW4, VIEW-T/POWER; VIEW-H/POWER, RTU i programibilni kontroleri (PLC) Atlas: Atlas Max®, Atlas Max–RTL®, Atlas-MTU, Atlas-MMS i piko Atlas®.

INFORMACIONI SISTEMI, DMS, DSS

ERP sistemi
DMS sistemi
DSS sistemi u finansijama, ekologiji, dijagnostici, energetskoj efikasnosti, upravljanju vanrednim situacijama
GIS i prostorni DSS
Internet portali
sistemi za podršku u odlučivanju
e-uprava
semantički web, linked data web

UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM

Naplata putarine
Upravljačko-informacioni sistemi
Praćenje mobilnih objekata (GPS sistemi – Pauk i Pauk G)
Upravljanje saobraćajem u gradovima
Upravljanje saobraćajem u tunelima
Parking sistemi i pristupna kontrola
Uređaji za železnicu (komunikacioni sistemi, elektronski pružni prelaz, brojači osovina, crne kutije za lokomotive, itd.)

KONTROLA PRISTUPA I VIDEO NADZOR

Primena iskustva u obradi slike u realnom vremenu:
Sistem za automatsko prepoznavanje sadržaja registarskih tablica
Regulisanje pristupa objektima: parkinzi, garaže, zaštićeni objekti, preduzeća
Kontrola saobraćaja i sl.

TELEKOMUNIKACIJE

Oprema za prenos podataka
Uređaji za prenos govora i podataka po vodovima visokog napona
Uređaji za obradu, snimanje govora, kompakciju i analizu
Projektovanje specijalnih telekomunikacionih mreža,
Projektovanje ad-hoc mreža
Sistemi za obradu signala i slika korišćenjem DSP tehnologije
Projektovanje i proizvodnja ugrađenih (embedded) sistema za korisnike širom sveta.

NAMENSKI SISTEMI

Simulatori aviona, tenkova, podmorinica, protivavionskih topova
Taktička vežbaonica
Radarski sistemi
ESM sistemi
Zemaljska stanica bespilotne letelice
Balistički analizator

USLUGE

Razvoj i održavanje softvera
Razvoj hardvera i firmvera
Projektovanje i integracija sistema
Projektovanje i izrada mrežne infrastrukture
Usluge savetovanja
Tehnička podrška i obuka