Naučnoistraživački profil Instituta ‘’Mihajlo Pupin’’ predstavlja sintezu naučnog i ekspertskog znanja u širokom spektru oblasti kao što su: elektronika, automatika, računarstvo, telekomunikacije, informacioni sistemi i softversko inženjerstvo. Zbog toga i proizvodni asortiman Instituta, čini veoma širok dijapazon rešenja namenjenih u najvećoj meri poslovnim sistemima, velikim državnim preduzećima, ustanovama i administraciji. U mnogo manjoj meri u ponudi Instituta su zastupljeni proizvodi i usluge koji su namenjeni MSP i individualnim kupcima.

piu2-4301226 piu3-5154054 piu1-4548912 piu5-1935828 piu4-4961199