ARS-TSControl je zaštitno-regulacioni sistem parne turbine baziran na Atlas Max-RTL® kontrolerima i VIEW6000 SCADA sistemu, proizvodnje Instituta “Mihajlo Pupin”. Navedeni kontroleri pripadaju familiji ATLAS procesnih uređaja, ali su uvođenjem novih ulazno-izlaznih modula za merenje brzine turbine ATLAS-BPC, specijalizovani za upravljanje i zaštitu turbinskog postrojenja. U softverskom pogledu, znatno je poboljšan monitoring ispravnosti digitalnih modula. Time je sistem ATLAS uređaja dobio podfamiliju uređaja koji su u stanju da zadovolje stroge zahteve za upravljanje ovakvim postrojenjima.

Sistem je koncipiran tako da se sastoji od:

  • zaštitnog dela sistema, koji je projektovan primenom potpunog “2 od 3” principa u kompletnom zaštitnom krugu (od senzora u pogonu, preko ulazno-izlaznih modula, kontrolera, do izvršnog zaštitinog hidruličnog bloka). Tako su u potpunosti ispunjeni zahtevi SIL3 pouzdanosti,
  • regulaciono-upravljačkog dela sistema, koji vrši upravljanje regulacionim ventilima turbine. Tu su implementirani automatski regulatori brzine i snage turbine, kao i pritiska sveže pare ispred turbine. Zatim, limiterske funkcije, koje smanjuju opterećenje postrojenja u slučaju nedozvoljenih vrednosti vakuuma u kondenzatoru, naglog pada pritiska sveže pare ispred turbine i nedozvoljenog termičkog opterećenja rotora turbine visokog ili srednjeg pritiska (themal-stress calculator). Prilikom projektovanja regulaciono-upravljačkog dela sistema primenjivan je princip “2 od 2”.

    turbinski-regulator2-241x300-4240725    turbinski-regulator1-230x300-4748925    ars-tscontrol-300x226-manja-2506647

U sklopu sistema ARS-TSControl je ponuđena kompletna izrada hidruličkog dela sistema koja podrazumeva:

  • zamenu ili rekonstrukciju hidruličnih regulacionih ventila,
  • rekonstrukciju prednjeg ležajnog bloka postojećeg upravljačkog sistema radi ugradnje sistema za merenje brzine turbine,
  • zamenu hidrauličnog zaštitnog sistema turbine,
  • izradu kompletne projektne dokumntacije u svim fazama projekta,
  • montažu, nadzor i puštanje u rad hidrauličkog sistema,
  • održavanje u garantnom i van garantnom periodu.

slike-hidraulike1-300x112-8194158 slike-hidraulike2-300x168-7400967

slike-hidraulike3-300x168-3544164  slike-hidraulike4-300x168-1550760

   

Detaljnije o sistemu ARS-TSControl: