cs-ars-ameg-simulator-tent-a-1920361

ARS AMEG 30xx симулатор – тренажер представља симулацију технолошког процеса и дистрибуираног рачунарског управљачког система (DCS) термоенергетског постројења.

Симулатор постројења термоелектране и DCS-a који њиме управља представља пример примене рачунарске технологије у савременој енергетици, којим мали број фирми у свету може да се похвали. Тренажер реално осликава понашање система у свим радним режимима, прилагодљив је и подесив, може се проширити или изменити у складу са променом постојеће опреме на систему и жељама крајњих корисника.

Систем је намењен за:

  • тестирање DCS система (провера сигнализација, аларма, командовања и сл.),
  • тестирање управљачко – регулационе логике пре имплеметације на реалном постројењу,
  • обуку особља, које управља процесима у постројењу помоћу рачунарских система (SCADA) без ризика од оштећења опреме реалног постројења,
  • анализу рада постројења у свим погонским стањима,
  • оптимизацију рада система у одговарајућим стањима термоенергетског постројења.

Погодности коришћења симулатора се огледају у задржавању свих манипулативних операција које DCS пружа, тако да оператер има представу рада на реалном систему.  Обуком особља на тренажерима се остварује повећање степена стабилности рада реалних постројења.

Функционални захтеви ARS AMEG симулатора

Структура и функционалост система ARS AMEG 30xx симулатора је базирана на препорукама дефинисаним у ANSI/ISA-77.20.01-2012 Fossil Fuel Power Plant Simulators – Functional Requirements.

Компоненте ARS AMEG симулатора

ARS AMEG 30xx симулатор је модуларно реализован да омогући различите варијантне инсталације и функционалности у зависности од сложености моделираног система, као и специфичности захтева корисника. Концепт ARS AMEG симулатора је базиран на software-in-loop симулацијамa процеса.

Реализовани симулатори за различите типове термоелектрана

  • тип ARS AMEG 3020  – термоелектрана Никола Тесла А Обреновац, блок A4

–  технолошки процес

• проточни парни котао Benson (проток паре 920t/h, притиска 186 bar и температуре 543oC),
• парна турбина са по једним цилидром високог, средњег и ниског притиска номиналне снаге 308,5MW

емулација управљачких система

• управљачки систем котловског постројења – VIEW® T-POWER производње Института “Михајло Пупин”, Београд,
• електронски турбински регулатор који управља турбинским постројењем и бајпасом ниског притиска – P320 TGC, производње ALSTOM, Француска
• систем за управљање бајпасом високог притиска – AV6+, производње CCI Sulzer, Швајцарска
• систем побуде и синхронизацаије производње Института “Никола Тесла”, Београд

  • тип ARS AMEG 3030  – термоелектрана Никола Тесла А Обреновац, блока A3

–  технолошки процес

• проточни парни котао Benson (проток паре 920t/h, притиска 186bar и температуре 543oC),
• парна турбина са по једним цилидром високог, средњег и ниског притиска номиналне снаге 308.5MW

– емулација управљачких система

• управљачки систем котловског постројења – SPPA-T3000 производње Siemens Gmbh,
• електронски турбински регулатор који управља турбинским постројењем и бајпасом ниског притиска –
  ALSPA® 6 CONTROSTEAM™, производње ALSTOM, Француска
• систем за управљање бајпасом високог притиска – AV6+, производње CCI Sulzer, Швајцарска
• систем побуде и синхронизацаије производње Института “Никола Тесла”, Београд

Детаљније о систему ARS AMEG 30xx

Признања за систем ARS AMEG 30xx

Референце