Lazar Berbakov

Kontakt informacije    
Titula, ime i prezime   Dr Lazar Berbakov, naučni saradnik

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

Telefon    011
E-pošta    lazar.berbakov@pupin.rs
Adresa    Volgina 15, 11060 Beograd
Oblasti rada i interesovanja   Bežične Senzorske Mreže, Kooperativne komunikacije, Pozicioniranje u zatvorenim prostorima

Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u stručnim udruženjima

  Član Instituta za Elektro-inženjere – IEEE

Savez Radioamatera Srbje

Objavljeni radovi i učešće na projektima

  Objavio više od xx radova u časopisima i na konferencijama u zemlji i inostranstvu.
Obrazovanje    
    Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Španija
Naslov disertacije   Collaborative Beamforming Schemes for Wireless Sensor Networks with Energy Harvesting Capabilities
Datum odbrane    2013.
Zvanje    Doktor tehničkih nauka
    Magistratura/Master
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Novom Sadu/Fakultet Tehničkih Nauka
Naslov teze   Zavisnost performansi sistema za prepoznavanje govora na srpskom jeziku od izbora obeležja
Datum odbrane    2007.
Zvanje    Master elektrotehnike
    Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta    
Godina diplomiranja    
Zvanje