Plan javnih nabavki – 2021
Plan javnih nabavki – 2020
Izmena plana javnih nabavki (03.12.2020.)
Izmena plana javnih nabavki (13.09.2021.)
Izmena plana javnih nabavki (12.10.2021.)
Izmena plana javnih nabavki (31.11.2021.)

Назив Документација Рок за подношење понуда

Набавка услуге идејно решење за уређење објекта заједничких послова, Н-02/2020

28/12/2020 – 12:00

Набавка услуге физичко-техничког обезбеђења пословног простора, имовине и сарадника, Н-01/2020

26/11/2020 – 12:00

GPU SERVER SOLUTIN FOR DEEP LEARNING AND AI (BIZON G7000), Н-A/2020

09/09/2020 – 12:00

Набавка услуге мобилне телефоније, Н-01/2020

28/08/2020 – 12:00

Санација крова објекта заједничких послова, ЈН-06-2019

07/02/2020 – 12:00

Набавка нових аутомобила, ЈН-05/2019

20/11/2019 – 12:00

Сукцесивна набавка горива за моторна возила, ЈН-04/2019

24/10/2019 – 12:00

Набавка намирница за кафе кухињу, ЈН-03/2019

05/09/2019 – 12:00

Набавка мазута, ЈН-02/2019

01/08/2019 – 12:00

Набавка услуге физичко-техничког обезбеђења, ЈН-01/2019

04/03/2019 – 12:00

Набавка електричне енергије, ЈН-06/2018

19/12/2018 – 12:00

Набавка мазута, ЈН-05/2018

10/12/2018 – 12:00

Сукцесивна набавка горива за моторна возила, ЈН-04/2018

16/11/2018 – 12:00

Набавка намирница за кафе кухињу ЈН-03/2018

16/08/2018 – 12:00

Набавка услуга мобилне телефоније, ЈН-02/2018

25/05/2018 – 12:00

Услуге физичко-техничког обезбеђења пословног простора, имовине и сарадника, ЈН-01/2018

07/03/2018 – 12:00

Сукцесивна набавка горива за моторна возила, ЈН-08/2017

06/11/2017 – 12:00

Набавка мазута, ЈН-07/2017

25/10/2017 – 12:00

Радови на реновирању степеништа – поновљени поступак, ЈН-06/2017

21/09/2017 – 12:00

Радови на реновирању радног и помоћног простора, обликована по партијама, ЈН-05/2017

31/08/2017 – 12:00

Радови на реновирању степеништа, ЈН-04/2017

30/08/2017 – 12:00

Набавка намирница за кафе кухињу, ЈН-03/2017

21/08/2017 – 12:00

Набавка нових аутомобила на финансијски лизинг, обликована по партијама, ЈН-02/2017

22/05/2017 – 12:00

Услуге физичко-техничког обезбеђења пословног простора, имовине и сарадника, ЈН-01/2017

22/03/2017 – 12:00

Набавка аутомобила на финансијски лизинг, ЈН-10/2016 – поновљени поступак

28/12/2016 – 12:00

Набавка аутомобила на финансијски лизинг, ЈН-09/2016

08/12/2016 – 12:00

Набавка електричне енергије, ЈН-08/2016

29/12/2016 – 12:00

Набавка мазута, ЈН-07/2016

Реконструкција крова објекта заједничких послова, ЈН-06/2016

Сукцесивна набавка горива за моторна возила, ЈН-05/2016

Набавка радова – Радови на реновирању санитарних чворова, ЈН-04/2016

Услуге ревизије финансијских извештаја и израде извештаја о трансферним ценама за 2016. год., ЈН-03/2016

Набавка добара-намирнице за кафе кухињу, ЈН-02/2016

Набавка услуга мобилне телефоније, ЈН-01/2016

Набавка мазута, JН-11/2015

27/11/2015 – 12:00

Услуге физичко-техничког обезбеђења пословног простора, имовине и сарадника, ЈН-10/2015

Сукцесивна набавка горива за моторна возила, ЈН-09/2015

Услуге ревизије финансијских извештаја и израде извештаја о трансферним ценама за 2015 год., ЈН-08/2015

Набавка намирница за кафе кухињу, ЈН-07/2015

Ремонт котларнице и инсталације централног грејања, ЈН-06/2015

Набавка услуга осигурања, обликована у две партије, ЈН-05/2015

Набавка средстава за хигијену, ЈН-04/2015

Набавка услуга мобилне телефоније, ЈН-03/2015

Набавка канцеларијског материјала, ЈН-02/2015

Набавка електричне енергије JН-01/2015

Набавка мазута JН-07/2014

Услуге физичко-техничког обезбеђења пословног простора, имовине и сарадника

НАБАВКА НОВИХ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА НА ЛИЗИНГ ПО СИСТЕМУ ЗАМЕНЕ СТАРО ЗА НОВО БР. JН-05/2014

УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ИЗРАДЕ ИЗВЕШТАЈА О ТРАНСФЕРНИМ ЦЕНАМА ЗА 2014. ГОД

НАБАВКА ДОБАРА ЗА КАФЕ КУХИЊУ

ШПЕДИТЕРСКЕ УСЛУГЕ

СУКЦЕСИВНА НАБАВКА ДОБАРА – ГОРИВА И МАЗУТА – ПО ПАРТИЈАМА