U sredu 27.03.2024. godine Institut “Mihajlo Pupin” posetio je Ministar privrede Republike Srbije Slobodan Cvetković.

Cilj posete je bio da se ministar upozna sa radom i proizvodima Instituta Mihajlo Pupin, kao i da se razmotre eventualne mogućnosti za uspostavljanje i unapređenje saradnje privrede i nauke na lokalnom, regionalnom i globalnom tržištu.

Ispred Instituta Mihajlo Pupin, ministra su dočekali direktor Instituta, dr Nikola Tomašević, dipl.inž. i njegov pomoćnik za finansije i saradnju sa privredom Željko Stojković, dipl.inž., a zatim su ministru predstavljene naše aktivnosti na domaćem i inostranom tržištu.

Tokom posete ministru su predstavljeni različiti segmenti komercijalnog programa, pre svega trenažni sistemi i simulatori iz vojnog programa, kao što su NORA (trenažni sistem za obuku pitomaca i regruta, kondicioniranja artinjerijskih posada kao i taktičkih simulacija komandnog kadra) i TOPOT (trenažer za obuku članova posade tenka M84), kao i različiti sistemi iz rpograma elektropriovrede, kao što su  sistem za monitoring i analizu vibracija, kao nezavisan sistem i kao proširenje postojećih upravljačkih sistema IMP-a, hidraulički i elektronski sistem za zaštitu turbina koje su uprevljane hidrauličkim izvršnim elementima (SIL 3 sertifikovan), kao i distribuirani sistem za upravljanje i regulaciju termoblokom, spreman za instalaciju u TE Morava u Svilajncu.

Ministar je istakao da naučni institutu mogu da imaju ozbiljan uticaj na privredu , a da privreda trenutno ne koristi do kraja sve moguće tehnološke potencijale, kao i da srpska privreda sa ovakvim ozbiljnim naučnim institutima može doći u poziciju da globalnom tržištu ponudi nova dostignuća. Sa druge strane naš generalni direktor dr Nikola Tomašević naglasio je da je saradnja sa Ministarstvom privrede od velikog značaja za komercijalizaciju naučno-istraživačkih rezultata.