Активности:

  • Функционални дизајн хардвера комуникационих и процесорских модула, и процесних улазно/излазних интерфејса,
  • Рад са колима високог степена интеграције,
  • PCB дизајн вишеслојне штампе,
  • Тестирање прототипа и серије
  • Документација,
  • Канцеларијски / лабораторијски рад

Образовање и вештине:

  • Дипломирани инжењер, BSc или MSc електротехничког факултета, пожељно смер електроника
  • Одлично читање и писање енглеског језика

Радно искуство:

  • Пожељно али не и неопходно

Оглас отворен од 01. 06. 2023 – 30. 06. 2023 или до попуне отворених позиција.

Кандидати ће бити звани на разговор сукцесивно по редоследу стизања пријава. Само изабрани кандидати са одговарајућим квалификацијама ће бити позвани на разговор.

CV послати на маил    cv.100@pupin.rs