Центар за гасну технику, Института “Михајло Пупин”, развијен је из Лабораторије за гасну технику која је, под окриљем Инсититута, основана 1995. године. Од самог почетка, Лабораторија успешно изводи испитивања гасних уређаја, користећи адекватну и савремену опрему, пратећи процедуре прописане важећим стандардима на територији Републике Србије. У периоду од 1995. до 2003. године Лабораторија је извршила преко 500 типских испитивања гасних апарата који су у том периоду били доступни на тржишту СРЈ и СЦГ.

Руководство Лабораторије, охрабрено стеченим искуством, током 2002. године чини важан професионални искорак аплицирањем и стицањем прве акредитације за лабораторију за испитивање од стране Акредитационог тела Србије. Како то логичан след догађаја налаже, Лабораторија у 2005. години проширује своју делатност стицањем прве акредитације за контролно тело, такође, од стране Акредитационог тела Србије. Тиме је посао који обављамо званично добио легитимитет од стране републичких тела надлежних за надзор доследног спровођења процедура које се неизбежно примењују у испитивачким и контролним телима на територији Републике Србије. Од тада, па до данас, Лабораторија постаје део Центра за гасну технику, који поред Испитивачког укључује и Контролно тело.

Праћењем трендова по питању донешених и обавезујућих нормативних докумената домаће и европске регулативе, са циљем проширења делатности у 2016. години Центар за гасну технику доставља захтев Акредитационом телу Србије за додељивање акредитације за обављање послова оцењивања усаглашености гасних апарата према Правилнику о захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарат. Акредитацију за оцењивање усаглашености гасних апарата према поменутом Правилнику АТС Центру за гасну технику у форми дописа званично додељује 09.9.2016. године.

Решењем републичког Министарства за рударство и енергетику од 19. априла 2017. године, Институт »Михајло Пупин« је именован за Тело за оцењивање усаглашености гасних апарата у складу са Правилником о захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата. Оцењивање усаглашености, односно поступке: преглед типа, издавање декларације о усаглашености са типом и појединачну верификацију, спроводи Центар за гасну технику као саставни део Института „Михајло Пупин“ д.о.о.

kontrolno-4995098

Оцена усаглађености гасних апарата и уређаја је услов да се ти производи нађу на српском тржишту без обзира на то да ли се код нас производе или се увозе. После сваке успешно обављене оцене усаглашености неког гасног апарата, на њега се поставља српски знак усаглашености (три знака А) са бројем Именованог тела.

Више информација о активностима Центра за гасну технику можете наћи на адреси: https://impcgtblog.wordpress.com/