Проф. Др. Сања Вранеш, дипл.инж.
Др Никола Томашевић, дипл.инж.
Др Марко Батић, дипл.инж.
Др Валентина Јанев, дипл.инж.
Др Лазар Бербаков, дипл.инж.
Дејан Пауновић, дипл.инж.
Деа Јелић, M.Sc
Марко Јелић, M.Sc
Катарина Станковић, M.Sc
Марија Поповић, M.Sc
Милош Ненадовић, M.Sc
Анђела Марковић, M.Sc
Игор Јовановић, M.Sc

_____________________________________________________________________________________________________________

sanjavranes2-4670883 Проф. др Сања Вранеш је генерални директор Института „Михајло Пупин“ и редовни професор на катедри за рачунарску технику и информатику на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. Дипломирала је, магистрирала и докторирала на Електротехничком факултету у Београду. Од 1999. године је била ангажована као експерт Уједињених нација за информационе технологије, а од 2005. као експерт Европске Комисије. Њен истраживачки рад је усмерен на системе базиране на знању, семантички wеб, управљање знањем, системе за подршку одлучивању, управљање у реалном времену и сл. У овим областима је објавила преко 240 радова. Ангажована је и као рецензент реномираних међународних часописа, као нпр. IEEE Transaction on Computer, IEEE Intelligent Systems magazine, итд. Боравила је на Универзитету у Бристолу у Енглеској на постдокторском усавршавању 1993. и 1994. године. У периоду 1999-2004. била је научни консултант при ICS-UNIDO Међународном центру за науку и високе технологије у Трсту, Италија. Руководила је радом на више од 20 комерцијалних софтверских пројеката. Учествовала је или још увек учествује на 35 међународна истраживачка пројекта финансирана од стране Европске Комисије – 5 H2020 пројеката (REACT, LAMBDA, RESPOND, In-BETWEEN, SLIDEWIKI), 16 FP7 пројеката (LOD2, EMILI, GEO-KNOW, EPIC-HUB, CASCADE, SPARTACUS, REFLECT, PERFECTION, ENERGY WARDEN, HELENA, HYDRO-WEEE, META-NET, H-WEEE-DEMO, PROCEED, GENDERTIME, ICT-WEB-PROMS), 5 CIP/EIP пројеката (CESAR, GREEN, WEEEN, IMAGEEN, SHARE-PSI), 3 FP6 пројекта (SARIB, PROMETEA i WEB4WEB), 3 Interreg пројекта (I2E, STRIM, MOVECO), 1 IPA Adriatic пројекту (PACINNO), 1 SEE пројекту (FORSEE), 1 COST action пројекту (IC1304). У највише научно звање – Научни саветник, изабрана је 2003. године. Редовни је члан Академије Инжењерских Наука Србије. Говори 5 језика.

– Публикације pdf1-7377917
– Пројекти word_icon-9862234

Признања и награде:

Добитник Ордена председника републике Италије (Cavaliere dell’ordine della stella d’Italia)
Члан Националног савета за науку у два мандата (2006-2016)
Члан Српске инжењерске академије (од 2006)
Експерт Европске Уније (од 2005)
Експерт Уједињених нација (од 1999)
Награда „Никола Тесла“ за достигнућа у техничким наукама (1996)
Награда Универзитета у Београду „Проф. Бранко Раковић“ за најбољи рад (1994)
Награда за најбољи софтверски пакет на Сајму рачунарства у Београду (1994)
Сребрна медаља за софтвер на Новосадском сајму технике (1994)
Номинација за Октобарску награду града Београда (1995)
Стипендија за постдокторско усавршавање на Универзитету у Бристолу (1993)
Стипендија Републичке заједнице за науку (1988)

Контакт:
E-mail: sanja.vranes@pupin.rs
Teл: +381(11)6773149
Faкс: +381(11)6776583

_____________________________________________________________________________________________________________

nikolatomasevic-9691776Др Никола Томашевић је генерални директор Института Михајло Пупин. Од јануара 2021. године био је помоћник директора за науку, а од 2019. године ангажован је као научни руководилац Fraunhofer-Pupin JPO групе. Дипломирао је у јулу 2007. године на Електротехничком факултету, Универзитета у Београду, на Катедри за телекомуникације и информационе технологије, где је и одбранио је докторску дисертацију у децембру 2013. године. Тренутно је активан као руководилац истраживачко-развојних пројеката и учествује у истраживачким активностима у различитим доменима. Руководи учешћем Института на неколико EU HE projekata (као што су IntelliLung, FEDECOM, OMEGA-X). У оквиру EU H2020 програма, ангажован је као координатор пројекта SINERGY, технички координатор пројеката NEON, HESTIA и REACT, и додатно учествује на неколико других (као што су AI-PROFICIENT, TRAPEZE, PLATOON и LAMBDA). До сада је учествовао на бројним пројектима EU H2020, FP7 i FP6 оквирног програма (H2020 RESPOND (технички координатор), InBetween, SlideWiki, FP7 EPIC-HUB, CASCADE, EMILI, Reflect, и FP6 Web4Web). Такође, активно је учествовао на истраживачким пројектима финансираним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (SOFIA и AMICA), као и од стране Фонда за науку у оквиру програма Примењене вештачке интелигенције (ARTEMIS). У својој досадашњој научној каријери, био је активан у домену вештачке интелигенције, енергетске ефикасности, индустрије 4.0, управљања комплексним инфраструктурама током ванредних ситуација, семантичких технологија, мобилних комуникационих система, машинског учења и обраде природног језика. Аутор је више од 50 научних и стручних радова у часописима, на конференцијама и радионицама, а допринео је реализацији преко 50 техничких решења. Ангажован је као предавач на студијским програмима при Универзитету у Београду, као и Универзитета Метрополитан. Био је рецензент респектабилних часописа (Applied Energy (Elsevier), Transactions on Wireless Communications (IEEE), International Journal of Neural Systems (World Scientific), Artificial Intelligence Review (Springer), итд.), као и члан програмских одбора и председавајући програмских секција на међународним конференцијама (као што су ТЕЛФОР и ICTERI).

Контакт:

E-mail: nikola.tomasevic@pupin.rs
Тел: +381(11)6771398
Faкс: +381(11)6776583

_____________________________________________________________________________________________________________

Др Марко Батић је помоћник Директора за међународну сарадњу и трансфер технологије Института Михајло Пупин. Претходно је био оперативни руководилац Fraunhofer-Pupin JPO-a, групе која се бави истраживачко развојним пројектима финансираним од стране Европске Комисије. Такође, ангажован је и као екстерни експерт од стране Европске Комисије за потребе процеса евалуације предлога пројеката. Завршио је дипломске, мастер и докторске студије на Електротехничком факултету, Универзитета у Београду. Дипломске и мастер студије је завршио на одсеку за Телекомуникације и информационе технологије док је докторске студије завршио на одсеку за Софтверско инжењерство. Његова истраживачка интересовања обухватају дигитализацију енергетског сектора са ИКТ апликацијама у области енергетске ефикасности, паметног управљања енергијом и паметних мрежа. Тренутно руководи учешћем Института на неколико EU H2020 i HE пројеката (ECHO, R2D2, TRINITY i IDEAS) док узима активно учешће у још неколико H2020 пројеката (REACT, HESTIA и SYNERGY). Такође, руководи истраживачким тимом Института на пројекту Фонда за Науку из програма Примењене вештачке интелигенције (ARTEMIS). Претходно је био активно ангажован на бројним ЕУ пројектима из програма H2020 (InBetween (технички координатор пројекта) и RESPOND), Fp7 (EPIC-Hub, CASCADE и EnergyWarden), Interreg (DTP MOVECO) као и на пројектима финансираним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (SOFIA и AMICA). Наведени пројекти су из домена напредног управљања енергијом, интероперабилности, интеграције обновљивих извора и складишта енергије, паметних мрежа и енергетске ефикасности.  Такође, руководио је и развојем наменских информационих система у оквиру два комерцијална пројекта. Његова истраживачка интересовања и активности укључују више-критеријумско планирање хибридних енергетских система, оптимално управљање снабдевањем и потрошњом, напредну енергетску аналитику на бази технологија вештачке интелигенције и семантичког веба те побољшање енергетске ефикасности кроз бихевиоралне ИКТ. Објавио је преко 40 научних публикација у међународним и домаћим часописима и конференцијама. Ангажован је и као рецензент угледних међународних часописа (Energy Conversion Management, Applied Energy, Energy and Buildings and Sustainable Cities and Society).

Контакт:
E-mail: marko.batic@pupin.rs
Teл: +381(11)6772876
Faкс: +381(11)6776583

_____________________________________________________________________________________________________________

valentina-janev-4603787Др Валентина Јанев је научни сарадник у Институту „Михајло Пупин“. Дипломирала је и магистрирала на Факултету за електротехнику и рачунарство Универзитета у Љубљани. Докторирала је на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. Од 2003. године активно је укључена у научне пројекте које финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, као и пројекте из Шестог и Седмог оквирног програма ЕУ. Области њеног истраживачког интересовања су: системи за подршку одлучивању, семантички Web, апликације семантичких технологија и W3Cстандарда у области управљања знањем, као и архитектуре система за управљање знањем научноистраживачких организација. У овим областима је објавила преко 70 радова од којих су неки објављени у врхунским међународним часописима као што су Information Processing & Management –Elsevier и Machine Vision and Applications – Springer.

Публикације word_icon-9862234

 

Контакт:
E-mail: valentina.janev@pupin.rs

_____________________________________________________________________________________________________________

lazar-berbakov-9852997Др Лазар Бербаков је одбранио Мастер тезу на Катедри за Телекомуникације, Факултета Техничких Наука, Универзитета у Новом Саду 2007. године. Докторску дисертацију под називом „Колаборативно Формирање Дијаграма Зрачења за Бежичне Сензорске Мреже са Прикупљањем Енергије из Околине“ је одбранио на Катедри за Теорију Сигнала и Телекомуникације, Политехничког Универзитета Каталоније, из Барселоне, Шпанија, 2013. године. Почев од 2014. године, ради у Институту Михајло Пупин на позицији Научног Сарадника. Учествовао је у FP7 пројекту SPARTACUS као и пројектима финансираним од стране Министарства Науке и Технолошког Развоја Републике Србије. За потребе пројекта SPARTACUS, радио је на развоју мобилне апликације FLARE за позиционирање у затвореним просторима у ванредним ситуацијама. Тренутно учествује у 3 H2020 пројекта где даје допринос дизајну и имплементацији IoT архитектура. Објавио је више од 20 радова у међународним часописима и конференцијама. Његова главна истраживачка интересовања су из области позиционирања у затвореним просторима, Интернета Ствари као и управљања ванредним ситуацијама.

 

Контакт:
E-mail: lazar.berbakov@pupin.rs

_____________________________________________________________________________________________________________

dejan-paunovic-6347258Дејан Пауновић је дипломирао на Електротехничком факултету у Београду. Од маја 2003. године ради у Институту „Михајло Пупин“ на пословима анализе и имплементације софтверских система и бави се програмирањем, дизајном и развојем база података, применом алгоритама, имплементацијом web технологија. Учествује у реализацији научних пројеката које финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, као и пројеката ЕУ из оквирних програма Хоризонт2020 и Хоризонт Европа.
Његова интересовања укључују програмске језике, системе за подршку одлучивању, алгоритме, wеб технологије и фокусирана су на дизајн, анализу и имплементацију софтверских система.

 

Контакт:
E-mail: dejan.paunovic@pupin.rs
Teл: +381(11)6774024
Faкс: +381(11)6776583

_____________________________________________________________________________________________________________

deapujic-8525309Деа Јелић је завршила Електротехнички факултет Универзитета у Београду 2018. године и тако стекла звање дипломираног инжењера електротехнике и рачунарства. Од тада ради на различитим проблемима у енергетском домену директно везаним за моделе засноване на подацима, са посебним фокусом на развој иновативног приступа проблему неинтрузивног мониторинга потрошње електричне енергије (енгл. Non-Intrusive Load Monitoring) као и прогнозе производње обновљивих извора енергије коришћењем различитих алгоритама машинског учења. Њен рад је превасходно базиран на имплементацији различитих савремених приступа у области вештачке интелигенције као и на техникама за обраду велике количине података (енгл. Big data) у оквиру четири H2020 пројекта на којима активно учествује – InBetween, RESPOND, REACT и LAMBDA.

 

Контакт:
E-mail: dea.jelic@pupin.rs

 

_____________________________________________________________________________________________________________

m-jelic-bio-9247569Марко Јелић, мастер инж., стекао је своју титулу дипломираног инжењера електротехнике и рачунарства 2018., а касније и мастер инжењера 2019. године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. Тренутно ради као истраживач-сарадник у Институту Михајло Пупин и активно учествује на више европских и домаћих истраживачких пројекта. Главна област његовог истраживања, којом се такође бави и у склопу докторских студија које похађа, јесу савремене апликације оптимизационих алгоритама у домену аутоматизације управљања енергијом у системима топлотних пумпи као и хибридним системима који користе обновљиве изворе енергије и батерије. Марко се, поред тога, бави развојем, имплементацијом и одржавањем различитих сервиса у склопу више платформи на бази дистрибуираних сензора и актуатора, интернета ствари и паметних кућа, све са крајњим циљем у повећању енергетске ефикасности. Ови сервиси, између осталог, укључују различите оптимизације, мерење ефикасности потрошача, саветовање корисника и одређивање конкретних контролних акција које се касније могу применити на енергетској опреми.

 

Контакт:
E-mail: marko.jelic@pupin.rs

 

_____________________________________________________________________________________________________________

katarina-stankovicКатарина Станковић, завршила је своје основне академске студије на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, на Модулу за сигнале и системе, у септембру 2019. године, а годину дана касније и мастерирала на истом модулу. Свој радни однос као истраживач приправник у Институту Михајло Пупин започела је фебруара 2020. године. До данас је активно учествовала у четири европска истраживачка пројекта у оквиру H2020 и Horizon програма: IDEAS, AI-PROFICIENT, ECHO, и FEDECOM. Њено радно искуство обухвата развој управљачких апликација кроз PLC програмирање и HMI дизајн, са фокусом на оптималну контролу енергетски ефикасних HVAC система са интегрисаним обновљивим изворима енергије. Поред тога, радила је на различитим проблемима вештачке интелигенције, почев од аналитике великих података, машинског учења до испитивања каузалности и стратегија вишекритеријумске оптимизације, примењених у домену Индустрије 4.0. Поред тога, укључена је у имплементацију решења заснованих на подацима за предвиђање производње обновљивих извора енергије. У паралели, похађа докторске студије на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, где њена истраживачка интересовања обухватају имплементацију интелигентне контроле процеса, система за подршку одлучивању, оптимизацију процеса и предиктивну аналитику засновану на подацима.

 

Контакт:
E-mail: katarina.stankovic@pupin.rs

 

_____________________________________________________________________________________________________________

marija-popovicМарија Поповић је завршила основне студије на Електротехничком факултету у Београду, на смеру за Рачунарску технику и информатику, у септембру 2019, а 2020. године је стекла звање мастер инжењера електротехнике и рачунарства. Од октобра 2020. је запослена у Институту Михајло Пупин као истраживач приправник, а тренутно похађа и докторске студије. Ангажована је, како на пројектима у сарадњи са Fraunhofer Gesellschaft организацијом, тако и на пројекту TRAPEZE из H2020 европског програма, где учествује у развоју платформе чији је циљ да применом савремених технологија из домена заштите података обезбеди корисницима успостављање боље контроле над њиховим подацима. Поред истраживања различитих модерних механизама који би могли допринети побољшању приватности и заштити података о личности, њена интересовања обухватају и развој интернет и мобилних апликација.

 

Контакт:
E-mail: marija.popovic@pupin.rs

 

_____________________________________________________________________________________________________________

MilosNenadovicМилош Ненадовић је стекао диплому инжењера електротехнике и рачунарства на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 2020. године, а касније и мастер диплому 2022. године. Тренутно ради као истраживач-сарадник у Институту „Михајло Пупин“, и активно учествује у европским пројектима који припадају програмима Horizon 2020 (HESTIA) и Horizon Europe (IntelliLung). Фокус његовог истраживања углавном се базира на имплементацији најновијих алгоритама вештачке интелигенције, користећи нове приступе за reinforcement learning при решавању проблема у био-медицинском домену.

 

Контакт:
E-mail: milos.nenadovic@pupin.rs

 

_____________________________________________________________________________________________________________

AndjelaMarkovicАнђела Марковић је дипломирала на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 2022. године, стекавши титулу дипломираног инжењера електротехнике и рачунарства. Након тога, наставља своје образовање уписом на мастер студије и истовремено започиње професионалну каријеру као истраживач приправник у Институту Михајло Пупин. Током свог ангажмана у Институту, Анђела учествује у раду на три научно истраживачка пројекта финансирана кроз H2020 европски програм: LEGOFIT, HYCOOL-IT и OMEGA-X. Њен допринос овим пројектима обухвата рад на развоју решења у областима машинског учења, система за контролу, система за подршку одлучивању и моделирања. Пројекти су усмерени ка ефикасној употреби енергије, са посебним освртом на имплементацију зелене енергије и алтернативних извора енергије. Поред практичног рада у Институту, Анђела је тренутно студент докторских студија на Електротехничком факултету у Београду.

 

Контакт:
E-mail: andjela.markovic@pupin.rs

 

_____________________________________________________________________________________________________________

IgorJovanovicИгор Јовановић је завршио основне студије у септембру 2021. године, а мастер студије у августу 2022. године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. У марту 2023. године, придружио се Институту Михајло Пупин као млади истраживачки сарадник. Тренутно је укључен у два ХОРИЗОНT ЕВРОПA пројекта: FEDECOM и InterPED, фокусирајући се на алгоритме оптимизације. То укључује анализу одлучивања с више критеријума, оптимизацију количине енергетских средстава и управљање количином захтеване електричне енергије, уз стално истраживање нових решења уз помоћ вештачке интелигенције и развој система за управљање енергијом као синергије детерминистичких и стохастичких метода оптимизације. Посебна пажња у истраживању посвећена је примени алгоритама који омогућавају интеграцију обновљивих извора енергије и система за складиштење енергије, почев од једног па до неколико хиљада домаћинстава.

 

Контакт:
E-mail: igor.jovanovic@pupin.rs