Fraunhofer-Pupin JPO

JPOFraunhofer – Pupin JPO predstavlja zajedničku projektnu kancelariju koja objedinjuje ICT ekspertizu i resurse Instituta „Mihajlo Pupin“ i istaknute nemačke naučnoistraživačke organizacije Fraunhofer First iz Berlina. Kancelarija je osnovana 19 maja 2003. godine i od tad je u njoj realizovano ili se još realizuje tridesetak istraživačkih projekata (3 EU FP6, 10 EU FP7, 2 EU CIP/EIP, 2 EU Interreg/CASDSES, 1 EU SEE, 2 bilateralna s Nemačkom, 1 bilateralni s Grčkom, 1 bilateralni s Kiprom, 3 nacionalna projekta koje finansira Ministarstvo nauke). Oblasti istraživanja su sledeće:

 

 

 

  • Semantičke tehnologije
  • Ambijentalna inteligencija
  • Upravljanje znanjem
  • Sistemi za podršku odlučivanju
  • Jezičke tehnologije
  • CEP (Complex event processing) jezici
  • Servisno orijentisane arhitekture
  • Simulacija u realnom vremenu
  • Primene inteligentnih tehnologija u upravljanju hazardima, zaštiti životne sredine, upravljanju RET baziranim mikromrežama, itd.

Tekući projekti:

Tim Fraunhofer–Pupin JPO trenutno radi na 11 EU FP7 (REFLECT,Perfection, HELENA, ICT-WEB-PROMS, HydroWEEE, EnergyWarden, Emili, Green, Proceed, Cesar, MetaNet, Forsee, Cascade, Lod2, Ween), dva CIP-EIP projekta (GREEN, CESAR), jednom SEE projektu (FORSEE), jednom bilateralnom projektu s Kiprom (MAPPIP), jednom nacionalnom projektu (SOFIA).

Prethodni projekti:

Fraunhofer-Pupin JPO tim je stekao značajno istraživačko iskustvo radeći na više od 20 uspešnih projekata iz raznih oblasti: sistemi za podršku odlučivanju, veštačka inteligencija, ekspertni sistemi, razvoj složenih web aplikacija. Kao rezultat ovih projekata razvijeni su sledeći softverski proizvodi: BEST , INVEX , WEB4Web, RAIL-Invest , FIDES , PEGAS , IVP , Bonitet , CITRA , SUSDEV, SARIB, Prometea , CyberSCHOOL , WiseChoice , RIO , ClearWater , BioAS , SPORE , etc.

Osim toga naši istraživači su bili angažovani i na dva Interreg/CADSES projekta (I2E and STRiM) i dva bilateralna istraživačka projekta (kooperacija sa grčkim i nemačkim partnerima).

 

Tim

Saradnici Fraunhofer-Pupin JPO