Događaji

Institut "Mihajlo Pupin" i "IMP-Telekomunikacije" od 23. do 26. septembra nastupaju na 112 EXPO, jedinstvenom regionalnom sajamskom i konferencijskom dogadaju o primeni savremenih tehnologija u funkciji prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlju na radu. Nastup Predstavljanje programa za delovanje u vanrednim situacijama na sajmu 112 EXPO

U okviru Pacinno projekta (www.pacinno.eu), u kome učestvuje i naš Institut, u Sloveniji se organizuje MBSDr (Managerial-Business Skills Development for Researchers) program koji ima za cilj razvijanje menadžerskih veština kod istraživača i naučnika. Sve troškove programa, smeštaja i puta MBSDr program

Poslovi

Drugi o nama


20. maj 2015.

17. novembar 2014.

17. novembar 2014.