Događaji

Sajam InnoTrans je vodeći međunarodni sajam za tehnologije železničkog saobraćaja koji se svake dve godine održava u Berlinu. Na prošlom sajmu, 2014. godine, bilo je preko 2700 izlagača iz 55 zemalja i 140000 posetilaca iz 146 zemalja sveta, pa je ovo idealna prilika da se predstave Institut nastupa na sajmu InnoTrans u Berlinu

U okviru projekta za saradnju u oblasti inovacija Pacinno (Platform for trans Academic Cooperation in Innovation) koji se sprovodi u osam zemalja Jadranske regije, Institut „Mihajlo Pupin“ organizovao je prvu „Public Policy” konferenciju „Inovacije u Srbiji - izazovi i mogućnosti“ u Konferencija „Inovacije u Srbiji – Izazovi i mogućnosti“

Poslovi

Drugi o nama


8. februar 2018.

3. april 2017.

28. decembar 2016.