Događaji

InnoTrans je vodeći međunarodni sajam transportnih tehnologija i organizuje se svake dve godine u Berlinu. Sastoji se iz pet segmenata: železnička tehnologija, železnička infrastruktura, javni saobraćaj, enterijer i izgradnja tunela. InnoTrans zauzima sve 41 hale na izložbenom prostoru Posetite naš štand na sajmu InnoTrans 2018 u Berlinu

Sajam InnoTrans je vodeći međunarodni sajam za tehnologije železničkog saobraćaja koji se svake dve godine održava u Berlinu. Na prošlom sajmu, 2014. godine, bilo je preko 2700 izlagača iz 55 zemalja i 140000 posetilaca iz 146 zemalja sveta, pa je ovo idealna prilika da se predstave Institut nastupa na sajmu InnoTrans u Berlinu

Poslovi

Drugi o nama


17. april 2019.

10. oktobar 2018.

8. oktobar 2018.