IMP Računarski sistemi

IMP-Računarski sistemi d.o.o. se bavi aktivnostima realizacije raznorodnih, kompleksnih tehničkih i poslovnih sistema a prema specifičnim potrebama korisnika. Rad i posvećenost ispunjenju zahteva velikih kupaca, omogućila nam je sticanje dragocenog iskustva u velikom broju oblasti. Dugogodišnje iskustvo i investiranje u sticanje novih znanja, osvajanje novih tehnologija, oprema, softverskih alata, omogućava nam suočavanje i sa najozbiljnijim tehničkim izazovima.

Naši  iskusni inženjeri imaju odgovarajuće inženjerske licence ili su sertifikovani od strane svetskih proizvođača opreme i softvera (ORACLE, ALFRESCO, CISCO, REICHLE & DE-MASSARI, AXIS, MILESTONE itd.), dok su mlade kolege snažno podržane u sticanju najviših akademskih zvanja.

Posebno smo ponosni na svoju stručnost u sledećim oblastima:

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 • tehnički i poslovni informacioni sistemi
 • sistemi za upravljanje dokumentima

SISTEMI POSEBNE (VOJNE) NAMENE

 • radarski sistemi
 • simulatori leta

NADZORNO-UPRAVLJAČKI SISTEMI

 • akvizicioni sistemi posebne namene
 • SCADA sistemi opšte namene
 • video nadzor i perimetarska zaštita
 • prepoznavanje registarskih tablica

RAČUNARSKI HARDVER I INFRASTRUKTURNA REŠENJA

 • serverske sale
 • sistemski softver i bezbednost
 • specijalizovani računari i kontroleri
 • računarske, telefonske i niskonaponske mreže

Naša otvorenost i stalna saradnja sa svim organizacionim delovima Instituta, kao i saradnja sa partnerima izvan Instituta, daju nam mogućnost da učestvujemo u realizaciji projekata različitog obima, stepena složenosti i namene.

Među zadovoljnim krajnjim korisnicima naših usluga ili proizvoda su:

 • Republika Srbija, Ministarstvo finansija – Poreska uprava
 • Republika Srbija, Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca
 • Lokalne poreske administracija u 130 opštinskih i gradskih uprava Srbije
 • Republika Srbija, Ministarstvo odbrane – Vojska Srbije
 • Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja
 • Republika Srbija, Ministarstvo spoljnih poslova
 • JP Putevi Srbije i JP Autoceste FBIH
 • Agencija za kontrolu leta Srbije i Crne Gore
 • Agencija za privredne registre Republike Srbije
 • Domovi zdravlja u Beogradu
 • JP Elektroprivreda Srbije – termoelektrana Nikola Tesla
 • Železnice Srbije
 • Stalna konferencija gradova i opština i mnogi drugi

Projekti koji su obeležili poslednje dve decenije našeg rada

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

IS Poreske uprave za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda – UNJP

Sistem implementiran davne 1993.godine kao prvi i jedinstveni IS, tada Republičke uprave javnih prihoda za podršku najznačajnijim poslovima uprave u radu sa poreskim obveznicima, u radu službe Finansijske policije i službe za analizu fiskalnog prihodovnog dela budžeta RS.

Integrisani IS Poreske uprave

Integracija sa drugim IS, evidentiranje elektronski podnetih poreskih prijava, poreskih prijava podnetih na šalteru ili poštom, vođenje knjigovodstvenih evidencija-po osnovu poreskih prijava, uplata i drugih davanja, praćenje poreske discipline u izmirenju poreskih obaveza, obaveštavanje obveznika o obavezama, formiranje svih izlaznih dokumenata i vođenje evidencije o izdatim dokumentima, prijem podataka iz drugih sistema.

IS lokalne poreske administracije – LPA

Projektovanje, razvoj, implementacija i održavanje IS LPA u više od 130 opštinskih uprava Srbije ima za posledicu:

- primenu potpune i transparentne zakonitosti
- kontinuitet i efikasnost u poslovima utvrđivanja i naplate poreza
- povećanje fiskalnih prihoda u RS
- precizno i brzo donošenje odluka lokalnih samouprva o ekonomskom razvoju
- jednoznačnosti podataka o stanovništvu i imovini
- raspoloživost  podataka od interesa za relevantne državne organe

“Web sistem” – SmartPhone upit stanja

SmartPhone Upit Stanja je namenjen krajnjim korisnicima (obveznicima) za uvid u stanje na poreskim računima mobilnim telefonima i obuhvata komponente za:

- autentikaciju i autorizaciju korisnika Web sistema
- prikaz ukupnog salda sa obračunatom kamatom na računima obveznika
- dodatne informacije za izvršenje uplata zaostalih dugovanja

Sistem za upravljanje dokumentima

Sistem za elektronsko upravljanje predmetima i dokumentima (Enterprise Content Management System – ECMS) zasnovan je na Open Source tehnologiji Alfresco.

IMPresco (+ePisarnica) – softver, zasnovan na Alfresco, namenjen prijemu elektronske i digitalizaciji papirne dokumentacije, uz standardne funkcije pisarnice državnih organa

KAZA – najkompletniji softver za kadrovsku evidenciju, obračun plata u zemlji i inostranstvu, kao i obračun službenih putovanja. Sistem automatski generiše sve zakonom propisane obrasce i jedini na tržištu nudi i kompleksne obračune svih zarada u diplomatsko konzularnim predstavništvima. Softverski paket radi samostalno ili integrisan sa ERP SAP.

E-Razmena

Sistem zasnovan na Alfresco tehnologiji za efikasnu i bezbednu razmenu elektronskih dokumenata između pravnih lica.

Sistem “Masovna štampa”

Sistem za integraciju IS LPA sa JP PTT saobraćaja “Srbija” RJ “Hibridna pošta” kao podrška procesu izvoza masovne štampe dokumenata pripremljenih u IS LPA:

- izvoz dokumenata pripremljenih za štampu u PDF formatu
- formiranje dostavne knjige za evidenciju uručenja dokumenata
- prijem podataka o uručenim dokumentima i datumu njihovog uručenja.

Uprava za agrarna plaćanja

Sistem podataka i procedura kao podrška uredbama i merama Vlade Republike Srbije  za podsticaj poljoprivredne proizvodnje i isplatu sredstava poljoprivrednim gazdinstvima i samostalnim proizvođačima.


SISTEMI POSEBNE (VOJNE) NAMENE

RAPID – je fleksibilno moderno rešenje za digitalnu obradu podataka radarskog videa, kreiranje plotova i tragova, kao i generisanje radarske slike.

SL-G4 i SL-J22 – simulatori leta mlaznih aviona G4 (“Supergaleb”) i J22 (“Orao”) su u aktivnoj eksploataciji od strane Vojske Srbije i predmet su redovnog održavanja i unapređenja.

 

 

 


NADZORNO-UPRAVLJAČKI SISTEMI

SAWAS – softverski paket za praćenje meteoroloških uslova i generisanje meteoroloških i vazduhoplovnih izveštaja instaliran je na svim aerodromima u Srbiji i Crnoj Gori, a koriste ga meteo služba i služba kontrole letenja. Softver podržava rad sa automatskim meteorološkim stanicama VAISALA, IMPULSPHYSIK, MICROSTEP

SRCAWS – specijalizovani softverski paket za neprekidnu kontrolu stanja meteorološke opreme i automatsko statističko izveštavanje Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne gore

Identicar – softver za prepoznavanje registarskih tablica (LPR)

Identicar Plus – softverski paket za automatsku kontrolu saobraćaja u žutoj traci, potragu za traženim vozilima, kontrolu sektorske brzine i tarifiranje pristupa saobraćajnim zonama – Law Enforcement primena LPR

Elektronski brzinomer, specijalizovano hardversko-softversko rešenje, “crna kutija” lokomotiva, sertifikovano za rad od JP Železnica Srbije

TNS, terminal u Novom Sadu je čvorište nekadašnjeg jugoslovenskog naftovoda. Nafta se od ostrva Krk u Jadranskom moru naftovodom doprema do ovog terminala. Terminal je takođe i početna stanica za otpremu nafte, kroz naftovod znatno manjeg preseka, do rafinerije u Pančevu. SCADA sistemi oba terminala bazirani su na Siemens opremi i softveru.

IMPTTSc – Daljinski senzorski sistem za nadzor i kontrolu pristupa udaljenim oknima sastoji se od udaljenog kontrolnog uređaja i centralne akvizicione jedinice. Sistem  obezbeđuje automatski daljinski nadzor do 10 redno povezanih kontrolnih tačaka na udaljenostima do 10 km, upotrebom bakarnih provodnika  telekomunikacione mreže ili GPRS tehnologije.


INFRASTRUKTURNA REŠENJA

LAN & WAN – TE Nikola Tesla - projektovanje, stručni nadzor i izvođenje aktivnog i pasivnog dela računarskih mreža u termoelektrani u Obrenovcu. Instaliranje konfigurisanje, održavanje i administriranje mrežne opreme i bežične mreže. Terminacija svih vrsta bakarnih kablova, splajsovanje optičkih kablova, testiranje sa izdavanjem sertifikata za bakarne ili optičke veze.

TEKO  - Projektovanje i realizacija sistema   IP video nadzora u TEKO Kostolac.