webinconet-4183744
Најважнији циљеви WBC-INCO.NET пројекта (2008. до 2011.) су успостављање би-регионалног дијалога између Европске уније (ЕУ) и земаља западног Балкана (ЗЗБ), у оквиру седмог оквирног програма (FP7), као и повећање учешћа истраживача из ове регије у истраживачко, технолошким и развојним пројектима(ИТР).
Дијалог покренут у оквиру WBC-INCO.NET пројекта инициран је са неколико аналитичких инпута.
Управо због тога у оквиру пројекта WBC-INCO.NET су ангажоване најбоље аналитичке европске и регионалне научно технолошке (НТ) институције. Један од аналитичких задатака пројекта је и, идентификација области истраживања од заједничког интереса на свеобухватан и садржајан начин.
Штавише, у оквиру овог пројекта обавља се и мониторинг будућих ИТР програма као и учешће и сарадња истраживача из земаља западног Балкана у оквиру FP7.
WBC-INCO.NET пројекат, такође, ставља нагласак на изградњу капацитета и лакше умрежавање истраживача са циљем унапређења апсорције квалитета и квантитета како би се побољшала међународна препознатљивост постојећих потенцијала земаља западног Балкана.
Неколико реномираних европских NCP (national contact point) – организација и истраживачких институција ставиле су своје капацитете на располагање у оквиру пројекта WBC-INCO.NET и подржавају интеграцију региона западног Балкана у једниствени европски истраживачки простор.
WBC-INCO.NET ENHANCED (2012. и 2013.) је надградња претходног рада на WBC-INCO.NET. У продужетку пројекта ће се нарочита пажња посветитит иновацијама. У суштини WBC-INCO.NET ENHANCED је наставак успешне координације и сарадње успостављане на WBC-INCO.NET пројекту, ради даље подршке бирегионалног дијалога између ЕУ, и земаља придужених учесница у FP7 и западнобалканских земља до краја 2013. И даљег унапређења учешћа истраживача из ЗБЗ у европским ИР пројектима као структурним мерама.
У исто време WBC-INCO.NET ENHANCED ће се нарочито фокусирати на иновације и активности везане за иновационе политике.
Конзорцијум WBC-INCO.NET ENHANCED чини 29 партнера. У оквиру овог дела пројекта установиће се WBC експертска група за иновације као додатно тело унутар пројектне структуре у којој ће бити врхунски експерти из региона и шире, у циљу давања додатних импута и ширења резултата пројекта.
WBC-INCO.NET ENHANCED ће подржати иновационе капцитете у региону и развиће Акциони план, заснован на прикупљању података и прегледу успешних мера подршке иновацијама које могу реално да се прилагоде и примене у регион ЗБ. Поред тога, биће подржани и специфични тренинзи. Циљ WBC-INCO.NET ENHANCED је такође и наставак успешног процеса успостављања приоритета иницираног од WBC-INCO.NET са Енергијом као додатном темом и даља подршка изградњи капацитета NCP система у ЗЗБ.
Одговорни истраживач: djuro.kutlaca@pupin.rs
Више информација: www.wbc-inco.net