intervalue-6582976

INTERVALUE – Inter-regional cooperation for valorisation of research results

Within the South East Europe Transnational Cooperation Programme (SEE)

Општи циљеви:

 • Унапеђење сарадње унутар региона југо-источне Европе (ЈИЕ) кроз повећање капацитета и тржишта сектора истраживања и развоја – ИР путем заједничких акција и стварања критичне масе ИР разултата у одабраним областима.
 • Дисеминација и комерцијализација искоришћења истраживачких резултата истраживачких центара ЈИЕ којима ће се побољшати њихове способности за демонстрацију истраживачких резултата и омогућити МСП да нађу решења за своје специфичне технолошке проблеме.

Специфични циљеви пројекта

 • Унапређење културе вредновања ИР у партнерским регионима ЈИЕ – путем планираног идентификације, експертске евалуације, дисеминације и вредновања ИР резултата.
 • Подизање нивоа постојећих механизама за трансфер ИР знања и стварање нових онлајн методолошких оруђа.
 • Стимулисање вредновања ИР резултата кроз кооридинацију и подршку уговорима за валоризацију са пословним сектором.
 • Стална подршка комуникацији између истраживача и представника предузећа кроз брокериџ догадјаје и менторске веб форуме.

Очекивани резултати

 • Формирање ИР корпуса који ће садржати најмање 850 ИР резултата и 370 експертских оцена резултата који највише обећавају чиме ће се формирати основа за будуће корпусе ИР резултата у региону.
 • Просечно 5 планова експлоатације нових производних идеја по учествујућој земљи биће интегралани делови споразма о валоризацији (укупно 39).
 • Учествујуће институције ће удружити своје капацитете за експлоатацију ИР резултата.
 • План одрживости ове иницјативе биће дефинисан на основу искства са пројекта.
 • Мрежа ИР интермедијатора која ће обухватити већину земаља ЈИЕ.

Одговорни истразивач: djuro.kutlaca@pupin.rs

Више информација: www.urenio.org/intervalue