intervalue-6582976

INTERVALUE – Inter-regional cooperation for valorisation of research results

Within the South East Europe Transnational Cooperation Programme (SEE)

Opšti ciljevi:

 • Unapeđenje saradnje unutar regiona jugo-istočne Evrope (JIE) kroz povećanje kapaciteta i tržišta sektora istraživanja i razvoja – IR putem zajedničkih akcija i stvaranja kritične mase IR razultata u odabranim oblastima.
 • Diseminacija i komercijalizacija iskorišćenja istraživačkih rezultata istraživačkih centara JIE kojima će se poboljšati njihove sposobnosti za demonstraciju istraživačkih rezultata i omogućiti MSP da nađu rešenja za svoje specifične tehnološke probleme.

Specifični ciljevi projekta.

 • Unapredjenje kulture vrednovanja IR u partnerskim regionima JIE – putem planiranog identifikacije, ekspertske evaluacije, diseminacije i vrednovanja IR rezultata.
 • Podizanje nivoa postojećih mehanizama za transfer IR znanja i stvaranje novih onlajn metodoloških oruđa.
 • Stimulisanje vrednovanja IR rezultata kroz kooridinaciju i podršku ugovorima za valorizaciju sa poslovnim sektorom.
 • Stalna podrška komunikaciji između istraživača i predstavnika preduzeća kroz brokeridž dogadjaje i metntorske veb forume.

Očekivani rezultati

 • Formiranje IR korpusa koji će sadržati najmanje 850 IR rezultata i 370 ekspertskih ocena rezultata koji najviše obećavaju čime će se formirati osnova za buduće korpuse IR rezultata u regionu.
 • Prosečno 5 planova eksploatacije novih proizvodnih ideja po učestvujućoj zemlji biće integralani delovi sporazma o valorizaciji (ukupno 39).
 • Učestvujuće institucije će udružiti svoje kapacitete za eksploataciju IR rezultata.
 • Plan održivosti ove inicjative biće definisan na osnovu iskstva sa projekta.
 • Mreža IR intermedijatora koja će obuhvatiti većinu zemalja JIE.

Odgovorni istrazivač: djuro.kutlaca@pupin.rs

Više informacija: www.urenio.org/intervalue