У оквиру пројекта Проширења система за наплату путарине на аутопутевима у Републици Србији, финансираног и вођеног од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и ЈП Путеви Србије, у уторак 16. маја 2023. године, пуштена је у рад проширена наплатна станица Стара Пазова.

Институту Михајло Пупин је поверена испорука и радови на изградњи система за наплату путарине као и интеграција у постојећи Систем наплате путарине на аутопутевима у Републици Србији.

Након извођења грађевинских радова, уследили су интензивних радови Института на имплементацији, интеграцији и тестирању система како би наплатна станица била пуштена за саобраћај у најкраћем року. Проширење наплатне станице Стара Пазова подразумевало је изградњу 8 острва, чиме  се добило укупно 17 саобраћајних трака, од којих су најмање 3, у сваком тренутку, намењене искључиво корисницима електронске наплате путарине.

У складу са плановима ЈП Путеви Србије, следе радови на проширењу наплатних станица Мали Пожаревац и Смедерево.