U okviru projekta Proširenja sistema za naplatu putarine na autoputevima u Republici Srbiji, finansiranog i vođenog od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i JP Putevi Srbije, u utorak 16. maja 2023. godine, puštena je u rad proširena naplatna stanica Stara Pazova.

Institutu Mihajlo Pupin je poverena isporuka i radovi na izgradnji sistema za naplatu putarine kao i integracija u postojeći Sistem naplate putarine na autoputevima u Republici Srbiji.

Nakon izvođenja građevinskih radova, usledili su intenzivnih radovi Instituta na implementaciji, integraciji i testiranju sistema kako bi naplatna stanica bila puštena za saobraćaj u najkraćem roku. Proširenje naplatne stanice Stara Pazova podrazumevalo je izgradnju 8 ostrva, čime  se dobilo ukupno 17 saobraćajnih traka, od kojih su najmanje 3, u svakom trenutku, namenjene isključivo korisnicima elektronske naplate putarine.

U skladu sa planovima JP Putevi Srbije, slede radovi na proširenju naplatnih stanica Mali Požarevac i Smederevo.