У среду 7.12.2022. Институт “Михајло Пупин” је угостио представнике Института “Никола Тесла”. У делегацији су били директор Института „Никола Тесла“, Др Драган Ковачевић, и његови сарадници, Срђан Милосављевић, директор Центра за електромерења, Др Јасна Драгосавац, руководилац НИРа, Др Маја Грбиц, руководилац функције Пројекти, Др Зарко Јанда, председник Научног Већа и Владимир Полузански, руководилац канцеларије за дигитализацију.

Посета је организована у неколико одвојених састанака, а у уводном делу се гостима обратио генерални директор Института Михајло Пупин, Др Никола Томашевић и представио портфолио Института Михајло Пупин и резултате остварене на различитим домаћим и међународним пројектима. Гостима су се затим обратили Др Марко Батић, помоћник директора за међународну сарадњу и трансфер технологије, Др Валентина Јанев, виши научни сарадник Инстутута “Михајло Пупин”, Др Жељко Деспотовић,  научни саветник Института “Михајло Пупин” и Александар Цар, руководилац у ИМП-“Аутоматика”.

Разговори су настављени у пријатној размени научно-истраживачких и технолошких искуства, при чему су се паралелно водили разговори на тему управљања радом Института, ангажовањима на домаћим и међународним пројектима, а посебна пажња је посвећена стратегији дигитализације.

Један од основних циљева посете је обострана жеља за интензивнијом сарадњом у контексту истразивачких домаћих и међународних пројекта, али и на комерцијалним пројектима, посебно у домену енергије, паметних мрежа и обновљивих извора енергије.