U sredu 7.12.2022. Institut “Mihajlo Pupin” je ugostio predstavnike Instituta “Nikola Tesla” iz Beograda. U delegaciji su bili direktor Instituta “Nikola Tesla” direktor Dr Dragan Kovačević, i njegovi saradnici Srđan Milosavljević, direktor Centra za elektromerenja, Dr Jasna Dragosavac, rukovodilac NIRa, Dr Maja Grbic, rukovodilac funkcije Projekti, Dr Zarko Janda, predsednik Naučnog Veća i Vladimir Poluzanski, rukovodilac kancelarije za digitalizaciju.

Poseta je organizovana u nekoliko odvojenih sastanaka, a u uvodnom delu se gostima obratio generalni direktor Instituta Mihajlo Pupin, Dr Nikola Tomašević i predstavio portfolio Instituta Mihajlo Pupin i rezultate ostvarene na različitim domaćim i međunarodnim projektima. Gostima su se zatim obratili Dr Marko Batić, pomoćnik direktora za međunarodnu saradnju i transfer tehnologije, Dr Valentina Janev, viši naučni saradnik Instututa “Mihajlo Pupin”, Dr Željko Despotović,  naučni savetnik Instituta “Mihajlo Pupin” i Aleksandar Car, rukovodilac u IMP-“Automatika”.

Razgovori su nastavljeni u prijatnoj razmeni naučno-istraživačkih i tehnoloških iskustva, pri čemu su se paralelno vodili razgovori na temu upravljanja radom Instituta, angažovanjima na domaćim i međunarodnim projektima, a posebna pažnja je posvećena strategiji digitalizacije.

Jedan od osnovnih ciljeva posete je obostrana želja za intenzivnijom saradnjom u kontekstu istrazivačkih domaćih i međunarodnih projekta, ali i na komercijalnim projektima, posebno u domenu energije, pametnih mreža i obnovljivih izvora energije.