Дана 23.11. 2022. године у Институту „Михајло Пупин“ је одржана презентација др Сање Поповић Пантић на тему „Примери добре корпоративне праксе у примени принципа родне равноправности“.

Уводну реч дала је Лариса Јакшић, дипл. правник, Лице задужено за родну равноправност у Инстуту, која је истакла важност ове теме и упознала присутне са нормативним оквиром везано за успостављање и одржавање родне равноправности, као и обавезама и предузетим мерама и активностима у Институту. Посебно је истакла значај поштовања и промовисања принципа родне равноправности у области науке и истраживања.

Др Сања Поповић Пантић је кроз своју презентацију ставила акценат на примену принципа родне равноправности у области информационо-комукационих технологија и информационог друштва, као и на посебне мере које се у тој области спроводе.  Она је такође истакла који су бенефити примене принципа родне равноправности у пословању компанија, те да је родна равноправност укључена у пети принцип Циљева одрживог развоја УН (Sustainable Development Goals – SDG).

Принципи оснаживања жена (Women Empowerment Principles – WEP) дају смернице компанијама како да промовишу родну равноправност и оснаживање жена на радном месту, тржишту и заједници, односно WEP су примарно средство којима корпорације примењују димензије родне равноправности Агенде УН за одрживи развој до 2030. године. Присутнима су представљени основни принципи оснаживања жена у компанијама и дати примери добре корпоративне праксе родно сензитивних компанија у Србији.

Презентација др Сање Поповић Пантић доступна је на интернет страници Института „Михајло Пупин“ https://www.pupin.rs/o-institutu/rodna-ravnopravnost/ у оквиру дела „Презентације, обуке и обавештења.“