У четвртак, 10.11.2022. је Институт Михајло Пупин у сарадњи са CTTC (Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya) из Барселоне, организовао предавање научног сарадника Др Sandrе Lagén, “ ns-3 5G-LENA system-level simulator: Overview, extensions, usages, and evolution towards beyond 5G“.

У оквиру предавања је дат свеобухватан приказ ns-3 5G-LENA мрежног симулатора, а већи део презентације је био посвећен посебно развијеном модулу који је намењен за потребе симулације рада New Radio (NR) 5G мрежа.

Развијени модул је слободно доступан научно истраживачкој заједници у циљу подстицања његове што веће примене, лакшег уклапања у развојне концепте, као и што конкретнијег доприноса у различитим индустријским, академским и научно-истраживачким круговима.

5G-LENA је модул који се може користити за анализе различитих случајева примене 5G обухватајући вертикалну  мобилност (V2X), индустрију 4.0, концепт проширене реалности и примена модула у различитим окружењима мрежа нове генерације.

Презентација је обухватала преглед карактеристика симулатора, различите доступне модуле за проширење симулатора и различите развијене услужне алате. Дискутоване су могућности развоја модула који би пратио даљи развој 5G ка 6G, као и коегзистенцију IEEE/3GPP, приступне радио мреже следеће генерације у складу са О-RAN архитектуром и постојећим решењима, могућности примене различитих алгоритама машинског учења за потребе управљања дроновима у оквиру сценарија VANET мрежа, примена концепата проширене реалности (eXtended Reality, XR) за потребе управљањем саобраћајем, као и обезбеђивање подршке за примену TSN у индустрију 4.0, водећи рачуна о  технолошком развоју у области мобилних комуникационих мрежа.

У пријатној атмосфери су покренута бројна питања, а дискусија је настављена и након предавања.