U četvrtak, 10.11.2022. je Institut Mihajlo Pupin u saradnji sa CTTC (Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya) iz Barselone, organizovao predavanje naučnog saradnika Dr Sandrе Lagén, “ns-3 5G-LENA system-level simulator: Overview, extensions, usages, and evolution towards beyond 5G”.

U okviru predavanja je dat sveobuhvatan prikaz ns-3 5G-LENA mrežnog simulatora, a veći deo prezentacije je bio posvećen posebno razvijenom modulu koji je namenjen za potrebe simulacije rada New Radio (NR) 5G mreža.

Razvijeni modul je slobodno dostupan naučno istraživačkoj zajednici u cilju podsticanja njegove što veće primene, lakšeg uklapanja u razvojne koncepte, kao i što konkretnijeg doprinosa u različitim industrijskim, akademskim i naučno-istraživačkim krugovima.

5G-LENA je modul koji se može koristiti za analize različitih slučajeva primene 5G obuhvatajući vertikalnu mobilnost (V2X), industriju 4.0, koncept proširene realnosti i primena modula u različitim okruženjima mreža nove generacije.

Prezentacija je obuhvatala pregled karakteristika simulatora, različite dostupne module za proširenje  simulatora i različite razvijene uslužne alate. Diskutovane su mogućnosti razvoja modula koji bi pratio dalji razvoj 5G ka 6G, kao i koegzistenciju IEEE/3GPP, pristupne radio mreže sledeće generacije u skladu sa O-RAN arhitekturom i postojećim rešenjima, mogućnosti primene različitih algoritama mašinskog učenja za potrebe upravljanja dronovima u okviru scenarija VANET mreža, primena koncepata proširene realnosti (eXtended Reality, XR) za potrebe upravljanjem saobraćajem, kao i obezbeđivanje podrške za primenu TSN u industrije 4.0, vodeći računa o  tehnološkom razvoju u oblasti mobilnih komunikacionih mreža.

U prijatnoj atmosferi su pokrenuta brojna pitanja, a diskusija je nastavljena i nakon predavanja.