IMP Piezotehnologija

PiezotehnolgijaIMP – Piezotehnologija je proizvodač piezoelektričnih i magnetnih komponenti. Više od 40 godina ovo preduzeće se bavi razvojem, istraživanjem u oblasti selekcije i stabilazicije frekvencija, kao i proizvodnjom kristalnih jedinki, filtara, oscilatora i magnetnih materijala.

Najvažnije oblasti primene proizvoda IMP-Piezotehnolgija su u radio telekomunikacijama, vojnoj industriji, prehrambenoj industriji, medicini, a takodje se izradjuju i male serije prema nestandardnim specifikacijama korisnika.

IMP-Piezotehnologija svoje proizvode tradicionalno izvozi na tržišta Nemačke, Italije, Izraela, Engleske, Francuske i drugih zemalja.

IMP-Piezotehnologija proizvodi: kristalne jedinke, kristalne filtre, LC filtre, kristalne osilatore, magnetne materijale

 

PiezoU maju 2008. godine pušten je u rad Pilot pogon za proizvodnju solarnih fotonaponskih ćelija na bazi monokristala silicijuma. To je prvi takav pogon u Srbiji koji je nastao na bazi inovacionog projekta „INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA SOLARNIH FOTONAPONSKIH ĆELIJA NA BAZI SILICIJUMA“ koji su realizovali Inovacioni centar Mašinskog fakulteta d.o.o., Beograd i Institut Mihajlo Pupin-Piezotehnologija d.o.o. Projekat je sufinansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije.

Pilot pogon za proizvodnju solarnih fotonaponskih ćelija u stanju je da godišnje proizvede 50.000 do 200.000 komada solarnih ćelija od 3 inča (dijametra 76mm) i da obezbedi nastavak razvoja i istraživanja u oblasti solarnih ćelija kako bi se i u Srbiji pratili svetski trendovi na ovom polju i zaposlili slobodni kapaciteti u ovoj nesumnjivo svemirskoj tehnologiji.

Solarne fotonaponske ćelije proizvedene u Pupinu koristiće se za ugradnju u panele „malog“ formata za signalne uređaje za drumske i vodene puteve, komunikacione i telekomunikacione uređaje, prenosne uređaje kao i za razne uređaje široke namene.