Profil

Vizija

Institut „Mihajlo Pupin“ ulaže maksimalne napore da svoje poslovanje prilagodi izazovima 21. veka i bude snaga koja motiviše i pokreće tehnološki razvoj i primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji. Da bi taj zadatak ispunili oko sebe okupljamo veliki broj malih i srednjih preduzeća i trudimo se da inspirišemo preduzetnički duh u razvoju i implementaciji sopstvenih, savremenih informatičkih rešenja. Cilj nam je stvaranje ekonomski efikasnog, tehnološki savremenog društvenog okruženja, zdrave životne sredine i humanijih radnih uslova.

Ljudski resursi

Nije fraza kada kažemo da su ljudi naše najveće bogatstvo. U oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, u kojoj Institut ostvaruje vodeću ulogu na našim prostorima, i u društvu koje teži da bude zasnovano na znanju, svesni smo činjenice da vredimo onoliko koliko znamo. Konstantnim ulaganjem u obrazovanje saradnika održavamo visok naučni i stručni profil Instituta.

U Institutu „Mihajlo Pupin“ radi oko 250 istraživača (7 univerzitetskih profesora, 22 doktora i 35 magistara) koji su osnovno univerzitetsko obrazovanje stekli, uglavnom, na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a magistarske i doktorske studije završili ili u Beogradu ili u nekom od evropskih i svetskih univerzitetskih centara.

Sistem upravljanja kvalitetom

Od 2000. godine u Institutu postoji sistem upravljanja kvalitetom usklađen sa međunarodnim standardom ISO 9001, koji je sa uspehom sertifikovan kod domaćeg sertifikaciong tela YUQS

iso iqnet

Sistem kvaliteta se permanentno usavršava i unapređuje, pa je tako 2003. godine izvršena resertifikacija i sprovedeno usklađivanje sa novim standardom ISO 9001:2001, a 2004. godine u procesu nadzorne provere dobijen je međunarodni sertifikat ISO 9001:2000, vodeće evropske i svetske organizacije za sertifikaciju sistema kvaliteta IQNet.

U junu 2012. godine u poslovni sistem Instituta uvedena su dva nova standarda ISO 14001:2004 EMS – Environmental Management System SRPS ISO 14001:2005 – Sistem upravljanja zastitom životne sredine i OHSAS 18001:2007 OH&SAS Occupational Health & Safety Advisory Services SRPS OHSAS 18001:2008 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Razvojni timovi dva institutska preduzeća: View SCADA iz IMP-Automatike i Embedded systems iz IMP-Telekomunikacija, uspešno su sertifikovani po IT Mark modelu

Međunarodna saradnja

Institut „Mihajlo Pupin“ ima dugu tradiciju međunarodne saradnje i razmene znanja i dostignuća sa inostranim kompanijama i drugim organizacijama, bilo da su u pitanju zajednička istraživanja, rad na međunarodnim projektima, izrada aplikativnih programa, akademska saradnja ili pružanje usluga. Svaka kompanija koja želi da bude značajan faktor u ICT industriji svoje iskustvo i znanje ne sme ograničiti na lokalna dostignuća ostvarena u granicama sopstvene zemlje. Zbog toga Institut aktivno traži partnere za zajednički rad na projektima finansiranim od strane Evropske unije. Naši eksperti su trenutno angažovani na tridesetak takvih projekta. Pozivamo potencijalne partnere da nam se jave kako bismo zajedničkim snagama ostvarili obostranu korist.

Jedno od najznačajnijih partnerstava IMP je ostvario sa Fraunhofer First Institutom iz Berlina – najvećim i najrenomiranijim institutom u oblasti IKT u celoj Evropskoj Uniji. U radu na komercjialnim projektima Institut sarađuje sa istaknutim međunarodnim kompanijama među kojima su: Motorola, Areva/Alstom, Texas Instruments, Raytheon, Oracle, Kapsch, itd. U maju 2011. godine IMP je izabran za člana  Texas Instruments (TI) EMEA Design House mreže.