Brojač osovina – BROS je uređaj koji se koristi za kontrolu popunjenosti železničkih sekcija. Uređaj je postavljen u standardni 19-inčni rek visine 3U koji se montira unutar relejne prostorije železničke stanice, automatskog pružnog bloka ili putnog prelaza.

axel-counter-002-1192752

Brojač osovina koristi senzorske parove koji su postavljeni na kraju svake sekcije i broji  osovine koje ulaze u sekciju i osovine koje napuštaju sekciju. Senzorski par se sastoji od dva senzora koji su postavljeni na šinama jedan naspram drugog.

Pored osnovne funkcije za detekciju prisustva ili dolaska točka voza, senzorski par takođe omogućava detekciju pravca i brzine šinskih vozila. Ovaj proizvod je razvijen u Institutu “Mihajlo Pupin” za potrebe Železnice Srbije.

bros2-7949036

 Više informacija o Brojaču osovina BROS >>>>>Axel Counter BROS 2018 – SR