eval-nno-7813724

У светлу све већег броја различитих иновационих политика и различитих видова финансирања у земљама Југоисточне Европе, којима се значајно јача повезаност различитих области политике, недостатак сопствених капацитета за евалуацију научноистраживачких, истраживачко-развојних и иновационих активности, подстиче стварање уског грла за цео циклус управљања научноистраживачким, истраживачко-развојним и иновационим активностима.

С тим у вези, основни циљ пројекта EVALINNO је да ојача, како регионалне, тако и националне капацитете за евалуацију научноистраживачких, истраживачко-развојних и иновационих активности, како би се унапредило стварање оквирних услова за иновационе политике, програме, институције и пројекте. Конкретно, пројектни циљеви су усмерени ка:

+ промоцији евалуације истраживања, технолошког развоја и иновација, као кључног услова за разумевање иновационог система.

+ развоју неопходних капацитета и компентенција за свеобухватну евалуацију истраживања, технолошког развоја и иновација

+ пружању процедуралних и методолошких знања и алата, како на страни евалуатора, тако и на страни представника доносиоца одлука.

Пројекат EVALINNO ставља фокус на изградњу капацитета и институцијалне подршке. Главне циљне групе су доносиоци одлука и креатори политика, иновациона инфраструктура као и (потенцијални) евалуатори истраживања, технолошког развоја и иновација.

Лако доступна и систематски креирана Регионална платформа за Евалуацију истраживања, технолошког развоја и иновација подељена је на четири базе података које ће константно бити ажуриране. Платформа располаже информацијама које задовољавају потребе како евалуатора, тако и представника власти (министарстава, агенција). За њих ће бити специјано припремљене обуке које стављају акценат на методолошка и процедурална питања.

Такодје је обезбедјена и специјална обука за оптимално коришћење јавних фондова за евалуацију истраживања, технолошког развоја и иновација ,као и унапредјење иновација.

Поред тога, 3 програма евалуације истраживања, технолошког развоја и иновација и компаративни бенчмаркинг организација посредника биће спроведени, користећи формирану методологију. Резултати пројекта биће промовисани путем велике медјународне конференције. Биће развијен бизнис план за одржавање регионалне платформе за евалуацију истраживања, технолошког развоја и иновација на бази чланства.

 

Одговорни истразивач: djuro.kutlaca@pupin.rs