logo_cost-1013990
Cooperative Radio Communications for Green Smart Environments – COST Action IC1004
„Паметне средине“ (ПС), као што су људско тело, енергетски ефикасне зграде, флоте возила или градске средине, настањене су многим уређајима који су повезани преко бежичних (радио) мрежа. Радио канал је једна од кључних ствари у ПС јер утиче на дизајн техника примопредаје сигнала и комуникационих протокола. Радио комуникације у ПС морају постати еколошки напредне („зелене“) и засноване на сарадњи између примопредајника у циљу превазилажења проблема интерференције и побољшању ефикасности.
Ова акција проучава истраживачке изазове у области кооперативних радио комуникација ради стварања чистијег, безбеднијег и енергетски ефикаснијег друштва. Главни циљ акције је раст знања о кооперативним комуникацијама примењеним у зеленим ПС (ЗПС), кроз истраживање и развој нових метода, модела, техника, стратегија и алата уз коришћење јаких веза између привреде и високог школства. Европа ће имати директну корист од активности у овој акцији јер ће ЗПС бити једна од кључних компоненти ширег поља истраживања – Интернет разних ствари (Internet of Things) – што је област интересовања многих великих и малих предузећа у Европи. Акција траје од јануара 2011. до децембра 2014. године.
Одговорни истразивач: goran.dimic@pupin.rs