logo_cost-1013990
Cooperative Radio Communications for Green Smart Environments – COST Action IC1004
„Pametne sredine“ (PS), kao što su ljudsko telo, energetski efikasne zgrade, flote vozila ili gradske sredine, nastanjene su mnogim uređajima koji su povezani preko bežičnih (radio) mreža. Radio kanal je jedna od ključnih stvari u PS jer utiče na dizajn tehnika primopredaje signala i komunikacionih protokola. Radio komunikacije u PS moraju postati ekološki napredne („zelene“) i zasnovane na saradnji između primopredajnika u cilju prevazilaženja problema interferencije i poboljšanju efikasnosti.
Ova akcija proučava istraživačke izazove u oblasti kooperativnih radio komunikacija radi stvaranja čistijeg, bezbednijeg i energetski efikasnijeg društva. Glavni cilj akcije je rast znanja o kooperativnim komunikacijama primenjenim u zelenim PS (ZPS), kroz istraživanje i razvoj novih metoda, modela, tehnika, strategija i alata uz korišćenje jakih veza između privrede i visokog školstva. Evropa će imati direktnu korist od aktivnosti u ovoj akciji jer će ZPS biti jedna od ključnih komponenti šireg polja istraživanja – Internet raznih stvari (Internet of Things) – što je oblast interesovanja mnogih velikih i malih preduzeća u Evropi. Akcija traje od januara 2011. do decembra 2014. godine.
Odgovorni istrazivač: goran.dimic@pupin.rs