Kontakt informacije    
Titula, ime i prezime   Dr Vladimir Kvrgić, Naučni saradnik, diplomirani mašinski inženjer
Preuzmite CV i listu relevantnih referenci
Telefon   +381 11 677 61 74

 

+381 63 349 288

E-pošta   vladimir.kvrgic@pupin.rs
Adresa   Univerzitet u Beogradu, Institut Mihajlo Pupin, Centar za robotiku, Volgina 15, 11060, Beograd
Oblasti rada i interesovanja   Robotika: kinematika, dinamika, programiranje, upravljanje i projektovanje robota, robotskih hvatača i uređaja za trening pilota i simulaciju leta modernih borbenih aviona.

 

Proizvodno mašinstvo: povećanje tačnosti i projektovanje mašina alatki.

Obrazovanje   Dr, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1999.M.Sc, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1991.

 

Dipl. inž, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1981.

Tehničko rešenje „Razvoj i implementacija softvera za efikasan proračun direktne dinamike robota – ERFD“   Tehnički elaborat
ERFD.cpp
parameters_l15.h