Наш Институт Михајло Пупин је недавно посетила делегација Арапске Републике Египат, са представницима Југоипморт СДПР-а и представницима министарства одбране Републике Србије. Циљ посете је одржавање радног састанка чија је тема била сарадња у области науке, едукације и пројеката на којима су истраживачи Института Михајло Пупин радили у претходном периоду. 

Египатска страна је показала велико интересовање за сарадњу са нашим Институтом у наредном периоду како на тржишту Арапске Републике Египат тако и на њима суседним тржиштима.