Naš Institut Mihajlo Pupin je nedavno posetila delegacija Arapske Republike Egipat, sa predstavnicima Jugoipmort SDPRa i predstavnicima ministarstva odbrane Republike Srbije. Cilj posete je održavanje radnog sastanka čija je tema bila saradnja u oblasti nauke, edukacije i projekata na kojima su istraživači Instituta Mihajlo Pupin radili u prethodnom periodu. 

Egipatska strana je pokazala veliko interesovanje za saradnju sa našim Institutom u narednom periodu kako na tržištu Arapske Republike Egipat tako i na njima susednim tržištima.