Udruženje CAESAR obuhvata sve velike evropske univerzitete koji se bave istraživanjem i obrazovanjem u oblsti inženjeringa. Trenutno im a54 članive, uključujući i Univerzitet u Beogradu sa kojim je Institut “Mihajlo Pupin” povezan.

Organizacija ima pet sledećih ciljeva:

  1. da uče jedni od drugih: razmenjuju informacije i najbolje prakse u oblasti visokog obrazovanja, istraživanja, inovacija i upravljanja univerzitetima;
  2. da vrše uticaj na ključna tela: kreatore politike i finansijere u oblikovanju evropskih strategija , politika i programa finansiranja;
  3. da povećaju učešće u evropskim programima finansiranja;
  4. da globalno promovišu snagu članica: podržavaju ih u isticanju izvrsnosti i posebnosti na evropskom nivou i šire;
  5. da unapređuju debatu o ključnim pitanjima: promovišu uticaj i razumevanje uloge nauke i tehnologije u društvima otvorenog znanja.

Generalni sekretar je prokomentarisao da očekuje da će Institut Pupin značajno doprineti aktivnostima Udruženja i poslužiti kao primer najbolje prakse kada je u pitanju uspešno povezivanje akademske zajednice i industrije.