Na zajedničkom  sastanku  upravnih  odbora  Fondacije „Nikola  Tesla“ i Društva „Nikola  Tesla“, na  predlog Odbora za  dodelu „Teslinih nagrada“ koga  su činili  prof. dr Miloš  Nedeljković predsednik, mr Emilija  Turković sekretar  i  članovi prof. dr Aleksandra Smiljanić, dr Dragan Kovačević naučni  savetnik, prof. dr Srđan Bošnjak, doneta  je  odluka  o dodeli  TESLINIH  NAGRADA  za  stvaralaštvo u 2014. i 2015. godini.

teslina-nagrada-300x170-4040116

Teslina nagrada se dodeljuje u nekoliko kategorija. Tako je, u kategoriji “Vrhunska inženjerska tehničko-tehnološka ostvarenja”, nagrada pripala timu IMP-Automatike iz Odeljenja za regulaciju i upravljanje za Simulator-trenažer tehnološkog procesa i upravljačkog sistema kompletnog termoenergetskog bloka iz serija ARS AMEG 30. Pojedinačno su nagrađeni autori ovog ostvarenja: Nebojša Radmilović, Milena Milojević, Vesna Petkovski i Tamara Jovanović, a nagrada im je uručena 29. marta na Zlatiboru u okviru održavanja XXXIII Međunarodnog savetovanja Energetika 2017.

Nebojša Radmilović milena-milojevic-222x300-2637539
Nebojša Radmilović Milena Milojević
vesna-petkovski-224x300-9954892 Tamara Jovanović
Vesna Petkovski Tamara Jovanović

Nagrađeni Simulator ARS AMEG 30 predstavlja simulaciju tehnološkog procesa u trmoelektranama i distribuiranog računarskog upravljačkog sistema (DCS) termoenergetskog postrojenja. Trenažer realno oslikava ponašanje sistema u svim radnim režimima, prilagodljiv je i podesiv, može se proširiti ili izmeniti u skladu sa promenom postojeće opreme na sistemu i željama krajnjih korisnika. Simulator postrojenja termoelektrane i DCS-a koji njime upravlja predstavlja primer primene računarske tehnologije u savremenoj energetici, kojim mali broj firmi u svetu može da se pohvali.

Posebnu Teslinu nagradu nagradu dobilo je i naše preduzeće IMP-Automatika d.o.o. Beograd za Ostvarivanje ciljeva Fondacije u organizacijama.

Pogledajte prezentaciju sa dodele Tesline nagrade pdf1-1895853