Nacionalni distributivni dispečerski centar (NDDC) „EPS Distribucije“ za upravljanje Operativnim distributivnim sistemom (ODS) električne energije u Novom Sadu počeo je sa radom 19. aprila 2016. godine. Otvaranju su prisustvovali Mirjana Filipović, državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike, Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, Milorad Grčić, v. d. direktora „Elektroprivrede Srbije“, mr Bogdan Laban, direktor ODS „EPS Distribucija“, članovi Nadzornog odbora JP EPS, Zoran Rajović, izvršni direktor za distribuciju električne energije, Dragan Vlaisavljević, izvršni direktor za trgovinu električnom energijom. Ispred Instituta „Mihajlo Pupin“ svečanom otvaranju su prisustvovali prof. dr Sanja Vraneš, direktorka Instituta, mr Milenko Nikolić, direktor IMP-Automatika, Aleksandar Car, pomoćnik direktora IMP-Automatika i Nikola Jemuović, rukovodilac radova.

 

ndc-novi-sad1-9766542

 

Kompletan posao oko isporuke najsavremenije opreme, montaže, povezivanja i puštanja u rad  SCADA sistema za upravljanje i nadzor obavio je Institut „Mihajlo Pupin“, odnosno stručnjaci preduzeća IMP-Automatika. Time je Novi  Sad postao centar upravljanja distributivnim sistemom Srbije. Na, do sada najvećem video zidu koji su montirali naši inženjeri, u rezoluciji 12000X36000, nadzire se rad celokupnog distributivnog sistema, i to 182 visokonaponske trafostanice 110/h kV u vlasništvu ODS i kompletan rad energetskih objekata i mreže srednjeg i niskog napona u Srbiji.

dscn1269a-1817455

 

dscn1248a-3787915

 

Opširnije o otvaranju Nacionalnog  distributivnog dispečerskog centra >>>