Prva jedinka kristala kvarca za stabilizaciju frekvencije proizvedena je u Institutu davne 1956. godine. Razvojni i proizvodni program u ovoj oblasti prati svetska dostignuća i standarde u pogledu kvaliteta izrade, opsega i stabilnosti frekvencija.

Proizvodni program u oblasti piezotehnologije danas obuhvata izradu sledećih komponenti:

Kristalne jedinke 80kHz – 180 MHz

Tip držača:

HC 48/U    HC 35/U
HC 43/U    HC 18/U
HC 45/U    HC 13/U
HC 49/U    HC 6/U
HC 50/U    HC 32/U
HC 51/U    HC 37/U
HC 36/U

Kristalni filtri 80 kHz – 180 MHz

Realizacija:

• Diskretni 80 kHz – 180 MHz
• Monoltni 10 MHz – 25 MHz

Tipovi filtara:

• Filtri propusnici niskih učestanosti
• Filtri propusnici visokih učestanosti
• Filtri propusnici opsega učestanosti
• Filtri nepropusnici opsega učestanosti

Tipovi filtara propusnika opsega učestanosti:

• Visoko selektivni kristalni filtri
• Linearno fazni kristalni filtri
• Antenski filtri

LC filtri 100 kHz – 150 MHz

Kristalni oscilatori:

• P X O 3.2 MHz – 160 MHz
• TCXO 3.2 MHz –160 MHz
• VCXO 3.2 MHz – 80 MHz
• OCXO 3.2 MHz – 80 MHz


Za više informacija preuzmite katalog pdf1-7659131