Лабораторија за роботику Института „Михајло Пупин“ је прославила у 2017. години свој јубилеј – 50 година успешног рада и постојања. Лабораторија за роботику је водећи научно-истраживачки центар из роботике и један од најупешнијих научних центара изврсности у Србији. Уједно, она је најстарија лабораторија роботике у Југоисточној Европи и један од зачетника (пионира) развоја хуманоидне роботике у свету. Дугогодишња традиција и искуство из роботике, праћење савремених светских достигнућа у овој изазовној научној дисциплини, широко знање, научна креативност и интуитивност, те комбинација искуства и младости основне су полуге напретка наше лабораторије.

Фокус активности наше лабораторије усмерен је ка научним истраживањима у различитим областима роботике и мехатронике, али се такође ради на развојним пројектима који подразумевају пројектовање нових, реконструкцију и адаптацију постојећих роботских и мехатроничких система. Стратегијски партнери Лабораторије за роботику су Министарство просвете и науке Републике Србије, владине институције, ИКТ индустријске комапаније али све више и европске научне институције и истраживачки центри сличне професионалне оријентације. У том смислу, Лабораторија за роботику има стратешке партнере у више водећих научних институција широм Европе: Немачкој, Енглеској, Француској, Италији, Шпанији, Швајцарској, Словенији, Мађарској, Румунији итд. Лабораторија активно учествује у европским научно-истраживачким програмима попут ФП7 програма, научним програмима SNF-а (Швајцарска), билатералним програмима с европским академским институцијама и сл. Истакнути чланови наше Лабораторије за роботику су предавачи на Београдском универзитету у оквиру мастер и доктроских студија на Електротехничком факултету, гостујући су професори на страним универзитетима – Француској и Мађарској. Наши научници су чланови високих научних и стручних радних и саветодавних тела при Министарству просвете и науке Републике Србије као и истакнути чланови научних асоцијација, попут IЕЕЕ.

У Лабораторији постоји позитиван баланс између искусних и младих истраживача тако да Лабораторија за роботику данас представља савремен, европски научни центар компетентан и способан да извршава самостално или у кооперацији с партнерима најзахтевније истраживачко развојне пројекте из области роботике, мехатронике, управљања системима, мулти агентним системима и роботско-сензорким мрежама.

У нашој Лабораторији подстиче се креативност и позитиван такмичарски дух као и отвореност ка новим идејама и професионалној сарадњи, како на међународном тако и домаћем плану.


Резултати рада на пројекту ТР 35003

–   Уређај за кортикалну стимулацију једносмерним микроамперским струјама (ТР35003, ТР33022, III44008) pdf1-9300786

–   Program system OGIFLEX pdf1-9300786

–   Program system ORFLEX pdf1-9300786

–   Program system OVTOM pdf1-9300786

–   Program system OGTOM pdf1-9300786

–   Program system ORIGI pdf1-9300786

–   Program system ORVER pdf1-9300786

–   Program package PPACM pdf1-9300786

  Program package SMOWIND pdf1-9300786

–   Program package REMOT pdf1-9300786


 

 

nao-5658474 robot1-9362602