Kontakt

Adresa:
Institut Mihajlo Pupin d.o.o.
Volgina 15, 11060 Beograd
Srbija

Direkcija:
Telefon: 011 6771 398,
011 6772 876
Fax: 011 6776 583
e-mail: info@pupin.rs

Marketing:
Telefon: 011 697 0427
e-mail: info@pupin.rs

Finansijsko-računovodstveni sektor:
Telefon: 011 677 4507

Kadrovska služba:
Telefon: 011 6771 386
kadrovska@pupin.rs

Biblioteka:
Telefon: 011 6755 171
biblio@pupin.rs

Zavisna preduzeća:

IMP - AutomatikaIMP – Automatika
Tel: 011 6771 017,
Fax: 011 6774 265
e-mail: automatika@pupin.rs

 

IMP – Računarski sistemiIMP – Računarski sistemi
Tel: 011 6773 204, 6784 400
Fax: 011 6775 835
e-mail: racunarski.sistemi@pupin.rs

 

IMP – TelekomunikacijeIMP – Telekomunikacije
Tel: 011 6772 953,
Fax: 011 6755 978
e-mail: telecom@pupin.rs

 

IMP – PiezotehnologijaIMP – Piezotehnologija
Prodaja magneta
Tel: 011 6771 373,
Fax: 011 6774 720
e-mail: piezo@pupin.rs

 

IMP – Naučno-tehnološki parkIMP – Naučno-tehnološki park
Tel: 011 6771 398, 011 6772 876,
Fax: 011 6776 583
e-mail: jovan.kon@pupin.rs

 

IMP – Poslovne uslugeIMP – Poslovne usluge
Tel: 011 6774 479,
Fax: 011 6775 870
e-mail: poslovne.usluge@pupin.rs

 

Laboratorija za testiranje elektromagnetske kompatibilnosti
Idvorski laboratorije d.o.o. 
Tel: 011 67 76 329,
e-mail: office@idvorsky.com
http://www.idvorsky.com

 

Centri:

Centar za robotiku:
Telefon: 011 6776 174
e-mail: robotika@pupin.rs

Centar za gasnu tehniku:
Telefon: 011 6772 151
e-mail: impcgt@pupin.rs

Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije:
Telefon: 011 6774 452
e-mail: cirnt@pupin.rs

Centar za sistemske analize:
Telefon: 011 6773 609

 

Institut „Mihajlo Pupin“ se nalazi na 4 km od centra Beograda na Zvezdari. Do nas mozete stići autobusom broj 65.