Тендери – Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

 

Назив Документација Рок за подношење понуда

Набавка мазута, ЈН-02/2019

01/08/2019 – 12:00

Набавка услуге физичко-техничког обезбеђења, ЈН-01/2019

04/03/2019 – 12:00

Набавка електричне енергије, ЈН-06/2018

19/12/2018 – 12:00

Набавка мазута, ЈН-05/2018

10/12/2018 – 12:00

Сукцесивна набавка горива за моторна возила, ЈН-04/2018

16/11/2018 – 12:00

Набавка намирница за кафе кухињу ЈН-03/2018

16/08/2018 – 12:00

Набавка услуга мобилне телефоније, ЈН-02/2018

25/05/2018 – 12:00

Услуге физичко-техничког обезбеђења пословног простора, имовине и сарадника, ЈН-01/2018

07/03/2018 – 12:00

Сукцесивна набавка горива за моторна возила, ЈН-08/2017

06/11/2017 – 12:00

Набавка мазута, ЈН-07/2017

25/10/2017 – 12:00

 

Претходне јавне набавке