Тендери – Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

 

Назив Документација Рок за подношење понуда

Набавка мазута, ЈН-05/2018

10/12/2018 – 12:00

Сукцесивна набавка горива за моторна возила, ЈН-04/2018

16/11/2018 – 12:00

Набавка намирница за кафе кухињу ЈН-03/2018

16/08/2018 – 12:00

Набавка услуга мобилне телефоније, ЈН-02/2018

25/05/2018 – 12:00

Услуге физичко-техничког обезбеђења пословног простора, имовине и сарадника, ЈН-01/2018

07/03/2018 – 12:00

Сукцесивна набавка горива за моторна возила, ЈН-08/2017

06/11/2017 – 12:00

Набавка мазута, ЈН-07/2017

25/10/2017 – 12:00

Радови на реновирању степеништа – поновљени поступак, ЈН-06/2017

21/09/2017 – 12:00

Радови на реновирању радног и помоћног простора, обликована по партијама, ЈН-05/2017

31/08/2017 – 12:00

Радови на реновирању степеништа, ЈН-04/2017

30/08/2017 – 12:00

 

Претходне јавне набавке