Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

 

Назив Документација Рок за подношење понуда

Санација крова објекта заједничких послова, ЈН-06-2019

07/02/2020 – 12:00

Набавка нових аутомобила, ЈН-05/2019

20/11/2019 – 12:00

Сукцесивна набавка горива за моторна возила, ЈН-04/2019

24/10/2019 – 12:00

Набавка намирница за кафе кухињу, ЈН-03/2019

05/09/2019 – 12:00

Набавка мазута, ЈН-02/2019

01/08/2019 – 12:00

Набавка услуге физичко-техничког обезбеђења, ЈН-01/2019

04/03/2019 – 12:00

Набавка електричне енергије, ЈН-06/2018

19/12/2018 – 12:00

Набавка мазута, ЈН-05/2018

10/12/2018 – 12:00

Сукцесивна набавка горива за моторна возила, ЈН-04/2018

16/11/2018 – 12:00

Набавка намирница за кафе кухињу ЈН-03/2018

16/08/2018 – 12:00

 

Претходне јавне набавке