STREAM IT: ST(R)E(A)M IT/STREAMING GIRLS AND WOMEN INTO STEAM EDUCATION, INNOVATION AND RESEARCH
Трајање: 48 месеци (2023-2027)

STREAM IT пројекат ће имплементирати  CIRNT. Пројекат је добијен на конкурсу у оквиру позива HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01 (Enhancing the European R&I system) Topic: HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-10. Пројекат се односи на уклањање родних стереотипа у образовању девојака у STEM областима. 23 партнера широм Европе ће радити на томе кроз: 1) оснаживање девојака и девојчица да бирају STEM као каријерну опцију 2) синтетизовање и  интегрисање досадашњих искустава, знања  и мрежа у креирање посебног приступа за STEM образовање 3) промоцију родно инклузивне каријере и рад на подизању атрактивности ових профисија за девојке 4) подршку пружаоцима STEM образовање кроз дељење знања и изградњу капацитета за уклањање родних стереотипа у STEM образовању. Кроз оснаживање одрживе сарадње измедју STEM оријентисаних бизниса, средњих и виших образовних институција, истраживачких организација као и неформалних научно-образовних група, невладиних организација и организација цивилног друштва, пројекат ST(R)Е(А)М IТ ће пружити неколико инструмената за уклањање родног јаза у STEM образовању и каријери. Придружени партнер у овом пројекту је Удружење пословних жена Србије.

 

Kontakt: sanjap.pantic@pupin.rs